1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV

 • Địa chỉ: Tầng 14-17, tòa nhà Petro Vietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM
 • Điện thoại: 028 39106990 Fax: 028 39106980

2. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu.

3. Vốn điều lệ: 10.342.295.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn ba trăm bốn mươi hai tỷ hai trăm chín mươi lăm triệu đồng) Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 363.014.555 cổ phần, chiếm 35,10% vốn điều lệ
 • Cổ đông bán cho người lao động: 1.864.300 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ
 • Cổ phần bán đấu giá công khai lần đầu cho công chúng (IPO): 206.845.900 cổ phần, chiếm 20,00% vốn điều lệ
 • Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 462.504.745 cổ phần, chiếm 44,72% vốn điều lệ
 • Tổng số cổ phần bán cho nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm cả nhà đầu tư chiến lược nước ngoài) tối đa là 49% vốn điều lệ.

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 206.845.900 cổ phần, chiếm 20,00% vốn điều lệ

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV (PVOIL) do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành. 6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

7. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

8. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

13,400 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

206,845,900 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

9. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 22/12/2017 đến 16h00 ngày 17/01/2018

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 23/01/2018

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 25/01/2018

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 26/01/2018 đến 03/02/2018

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 26/01/2018 đến 01/02/2018

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
20171221_20171221 - PVOIL - Announcement of IPO and offering to strategic investors.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - Consolidated Financial Statements 2015.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - BCTC SX 6T 2017.PDF
20171221_20171221 - PVOIL - Consolidated Financial Statements 2016.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - DANG BAO.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - Ban CBTT PVOIL.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - Du thao Dieu le CTCP.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - MAUDON.docx
20171221_20171221 - PVOIL - Phuong an CPH PVOIL.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - Information memorandum IPO PVOIL.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - QD1979 phe duyet PACPH.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - QUYCHE DG.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - Separated Financial Statements 2014.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - Separated Financial Statements 2015.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - Separated Financial Statements 2016.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - BCTC 2014.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - TB BAN DAU GIA.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - QD1220 phe duyet GTDN.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - BCTC HN 2014.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - BCTC 2016.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - BCTC 2015.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - BCTC HN SX 6T-2017.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - BCTC HN 2015.pdf
20171221_20171221 - PVOIL - BCTC HN 2016.pdf