1. Tên tổ chức chào bán (Chủ sở hữu): Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam – Công ty TNHH MTV (VICEM)

2. Tên tổ chức có cổ phiếu được chào bán : Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC)

  • Địa chỉ : Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội
  • Điện thoại : (84-4) 62702127 Fax: (84-4) 62702128


3. Ngành nghề kinh doanh chính : Hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng, mở tài khoản, dịch vụ ngân quỹ và các hoạt động dịch vụ hỗ trọ thanh toán, tín dụng. 

4. Vốn điều lệ công ty : 604.921.000.000 đồng (Sáu trăm linh bốn tỷ, chín trăm hai mươi mốt triệu đồng) 

5. Số lượng cổ phiếu bán đấu giá: 14.926.185 cổ phiếu

6. Điều kiện tham dự đấu giá : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của VICEM tại CFC do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt ban hành (gọi tắt là Quy chế bán đấu giá cổ phần của VICEM)

7. Tổ chức tư vấn : Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá 

  • Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
  • Giá khởi điểm : 11.100 đồng/cổ phần
  • Mệnh giá : 10.000 đồng
  • Bước giá : 100 đồng
  • Tổng số lượng cổ phần đấu giá : 14.926.185 cổ phần
  • Bước khối lượng : 1 cổ phần


9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Công bố thông tin; Nộp tiền đặt cọc
Thời gian : Bắt đầu 9h00 ngày 23/10/2015 đến 16h00 ngày 17/11/2015
Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

10. Nộp phiếu tham dự đấu giá tại
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt: Trước 14h00 ngày 23/11/2015.

11. Tổ chức đấu giá

  • Thời gian : 14h00 ngày 24/11/2015
  • Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Bắt đầu từ ngày 25/11/2015 đến 16h00 ngày 03/12/2015

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc : Từ ngày 25/11/2015 đến ngày 03/12/2015