1.Tên tổ chức phát hành:

 • Công ty Cổ phần Bia Nước giải khát Cần Thơ
 • 586 đường 30 tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
 • Điện thoại: 0710 383 8900
 • Fax: 0710 383 8225

2.Ngành nghề kinh doanh: Chế biến sữa & các sản phẩm từ sữa, bán buôn đồ uống và bán buôn thực phẩm.

3.Vốn điều lệ công ty: 23.900.000.000 đồng.

4.Vốn của SCIC: 19.039.000.000 đồng.

5.Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Bia Nước giải khát Cần Thơ.

6.Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

7.Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá (không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước)

 • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 571.170 cổ phần
 • Hình thức bán đấu giá: Đấu giá công khai
 • Giá khởi điểm: 11.500 đồng/cổ phần

8.Cổ phần chào bán cho người lao động của Công ty Cổ phần Bia Nước giải khát Cần Thơ

 • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
 • Giá bán: Giá đấu thành công thực tế thấp nhất của đợt bán đấu giá công khai
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần bán cho người lao động: 1.332.730 cổ phần

9.Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Công bố thông tin; Nộp tiền đặt cọc

 • Thời gian: Bắt đầu 8h30 đến 15h30 các ngày từ 08/03/2016 đến 31/03/2016
 • Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Địa chỉ: Toà nhà Vinatex – Tài Nguyên, Tầng 3, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM

10.Nộp phiếu tham dự đấu giá tại

 • Trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt: đến 11h30 ngày 05/04/2016
 • Gửi qua đường bưu điện tới Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt: đến 16h00 ngày 04/04/2016

11.Tổ chức đấu giá

 • Thời gian: 13h00 ngày 05/04/2016
 • Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - Địa chỉ: Toà nhà Vinatex – Tài Nguyên, Tầng 3, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM

12.Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ 06/04/2016 đến 19/04/2016

13.Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ 06/04/2016 đến 14/04/2016

**Tài liệu đính kèm
Điều lệ
BCTC hợp nhất 2013 đã kiểm toán
Nghị quyết DHCD thường niên 2014
Biên bản DHCD thường niên 2014
BCTC hợp nhất 2014
Biên bản DHCD thường niên 2015
Nghị quyết DHCD thường niên 2015
BCTC 9 tháng 2015
QD 73 bán cổ phần
Bản công bố thông tin
Đăng ký kinh doanh
Đơn cam kết mua cổ phần
Đơn đăng ký tham gia đấu giá
Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá
Đơn hủy đăng ký tham gia đấu giá
Giấy ủy quyền
Quy chế đấu giá