1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 • Địa chỉ: Số 23 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

 • Địa chỉ: Số 2C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (84-8) 39143 183 Fax: (84-8) 89143 193

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức tín dụng trong nước; Vay vốn các tổ chức tín dụng khác; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân tùy theo tính chất và khả năng nguồn vốn; Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá; Hùn vốn liên doanh và mua cổ phần theo pháp luật hiện hành;....

4. Vốn điều lệ: 3.080.000.000.000 đồng (Ba nghìn không trăm tám mươi tỷ đồng).

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 10.754.228 cổ phần (chiếm 3,49% số lượng CP đang lưu hành).

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1,Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá. 

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 9.757 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 10.754.228 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h30 ngày 12/07/2016 đến 16h00 ngày 28/07/2016.

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 03/08/2016.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 05/08/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/08/2016 đến 16h00 ngày 15/08/2016 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 06/08/2016 đến 12/08/2016 tại các Đại lý đấu giá. 

 

Tài liệu đính kèm:
20160708_20160708 - SAIGONBANK - 1821_NHNN-TTGSNH_269729.pdf
20160708_20160708 - SAIGONBANK - BAO-CAO-TAI-CHINH-QUY-1-2016.pdf
20160708_20160708 - SAIGONBANK - BCTC Rieng 2014_SaigonBank.pdf
20160708_20160708 - SAIGONBANK - Congvan3523_UBCK.pdf
20160708_20160708 - SAIGONBANK - DIEU-LE TOCHUC SAIGONBANK.pdf
20160708_20160708 - SAIGONBANK - DIEULE TONG CTY DLSG.pdf
20160708_20160708 - SAIGONBANK - Giay Chung Nhan DKKD _Saigonbank.pdf
20160708_20160708 - SAIGONBANK - Giayxacnhancophantudochuyennhuong_SaigonBank.pdf
20160708_20160708 - SAIGONBANK - MAUDON.docx
20160708_20160708 - SAIGONBANK - NQ36HDTVSaigonTourist_SaigonBank.pdf
20160708_20160708 - SAIGONBANK -BAO-CAO-TAI-CHINH-HOP-NHAT-QUY-1-2016.pdf
20160708_20160708 - SAIGONBANK -BCTC Hopnhat2014_SaigonBank.pdf
20160708_20160708 - SAIGONBANK - TB BAN DAU GIA.pdf
20160708_20160708 - SAIGONBANK - BAN CBTT bandaugialan02_SaigonBank.pdf
20160708_20160708 - SAIGONBANK - QUYCHE BAN DAU GIA.pdf
20160708_20160708 - SAIGONBANK - BAO-CAO-TAI-CHINH-HOP-NHAT-NAM-2015.pdf
20160708_20160708 - SAIGONBANK - BAO-CAO-TAI-CHINH-NAM-2015.pdf