1. Tổ chức chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI

  • Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai

2. Tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: Số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (08) 3770 0651 Fax: (08) 3770 0661

3. Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn, ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển, vay vốn các tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn, trung, dài hạn, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá; hùn vốn và liên doanh; làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế, huy động vốn từ nước ngoài và dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

4. Vốn điều lệ: 8.100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám ngàn, một trăm tỷ đồng)

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

7. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

14.912 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 1 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

18.000.000 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 26/07/2017 đến 16h00 ngày 11/08/2017

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 17/08/2017

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 21/08/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 22/08/2017 đến 31/08/2017

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 22/08/2017 đến 28/08/2017

tại Vietcap


Tài liệu đính kèm:
20170724_20170724 - HD BANK - 1821 NHNN.pdf
20170724_20170724 - HDBANK - BCTC RIENG 2016.PDF
20170724_20170724 - HDBANK - CV 4987 UBCKNN.PDF
20170724_20170724 - HDBANK - DIEU LE HDBANK.PDF
20170724_20170724 - HDBANK - MAU DON.docx
20170724_20170724 - HDBANK - GPKD HDBANK.PDF
20170724_20170724 - HDBANK - GIAY XN CO PHIEU TDCN.PDF
20170724_20170724 - HDBANK - GIAY CHUNG NHAN SHCP.PDF
20170724_20170724 - HDBANK - QD 79 CTY DOLOCO.PDF
20170724_20170724 - HDBANK - TB BAN DG.pdf
20170724_20170724 - HDBANK - QUYCHE BAN DAU GIA.pdf
20170724_20170724 - HDBANK - QD 5631 UBND TINH DN.PDF
20170724_20170724 - HDBANK - BAN CBTT.PDF
20170724_20170724 - HDBANK - BCTC HN 2015.PDF
20170724_20170724 - HDBANK - BAO CAO THOAI VON.PDF
20170724_20170724 - HDBANK - BCTC HN 2016.PDF
20170724_20170724 - HDBANK - BCTC RIENG 2015.PDF