1. Tổ chức chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGIỆP TÂN THUẬN (IPC)

  • Địa chỉ: Số 1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

2. Tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: Số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (08) 3770 0651 Fax: (08) 3770 0661

3. Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn, ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển, vay vốn các tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn, trung, dài hạn, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá; hùn vốn và liên doanh; làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế, huy động vốn từ nước ngoài và dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

4. Vốn điều lệ: 8.100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám ngàn, một trăm tỷ đồng)

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của IPC tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

7. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

10.100 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

7.521.109 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 15/06/2017 đến 16h00 ngày 29/06/2017

tại các Đại lý đấu giá

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 05/07/2017

tại các Đại lý đấu giá

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 07/07/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 08/07/2017 đến 17/07/2017

tại các Đại lý đấu gía

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 10/07/2017 đến 14/07/2017

tại các Đại lý đấu giá

Tài liệu đính kèm:
20170609 - HDBANK - BCTC HOPNHAT 2016.pdf
20170609 - HDBANK - DIEU LE IPC.pdf
20170609 - HDBANK - GCN DKDN HDBANK.pdf
20170609 - HDBANK - GCN DKKD IPC.PDF
20170609 - HDBANK - MAU DON.docx
20170609 - HDBANK - GIAY XAC NHAN SO HUU CO PHAN.pdf
20170609 - HDBANK - NQ BAN DAU GIA CP IPC.pdf
20170609 - HDBANK - QUYCHE BAN DAU GIA.pdf
20170609 - HDBANK - TB BAN DG.pdf
20170609 -HDBANK - BAN CONG BO THONG TIN HDBANK.pdf
20170609 - HDBANK - CV 1821 THOAI VON DNNN TAI CAC TCTD CO PHAN.pdf
20170609 - HDBANK - BC THOAIVON.pdf
20170609 - HDBANK - BCTC RIENG 2016.pdf
20170609 - HDBANK - CV 3757 CUA UBCK.PDF
20170609 - HDBANK - DIEU LE HDBANK.pdf