1. Tên tổ chức phát hành :

 • Công ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất thức ăn gia súc
 • Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
 • Điện thoại : (061) 3 836 404 Fax : (061) 3 836 146


2. Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất thức ăn giàu đạm, chất tinh khiết và bột cá cao đạm cho chăn nuôi

3. Vốn điều lệ công ty : 1.582.770.360.000 đồng

4. Số lượng CP của DOFICO sở hữu: 10.458.588 cổ phần

5. Điều kiện tham dự đấu giá : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai tại Công ty cổ phần Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn gia súc do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) ban hành.

6. Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:

 • Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm : 27.000 đồng/cổ phần
 • Mệnh giá : 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá : 10.458.588 cổ phần
 • Số lượng mua tối thiểu : 100 cổ phần
 • Số lượng mua tối đa: 10.458.588 cổ phần


8. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc:

 • Thời gian : Từ 8h00 ngày 21/12/2015 đến 16h00 ngày 08/01/2016
 • Địa điểm : tại các Đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế đấu giá do HSX ban hành.


9. Địa điểm công bố thông tin : Các đại lý đấu giá, DOFICO, Vietcap và HSX

10. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 14/01/2016 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

 • Thời gian : 9h00 ngày 18/01/2016
 • Địa điểm : Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM – Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM


12. Thời gian hoàn trả tiền cọc không trúng đấu giá: từ 19/01/2016 đến ngày 25/01/2016

13. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: từ 19/01/2016 đến ngày 28/01/2016

Các tập tin đính kèm:
1. Bản công bố thông tin
2. Nghị quyết số 526
3. Công văn 533 về việc xin thoái vốn
4. Công văn 4829 của Sở tài chính
5.Nghị quyết về giá khởi điểm
6. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
7. Xác nhận cổ phần chuyện nhượng tự do
8. BCTC 2014 - Phần 1
8. BCTC 2014 - Phần 2
9. BCTC 6T2015 - Phần 1
9. BCTC 6T2015 - Phần 2
10. Quy chế đấu giá