1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH NN MTV XÂY DỰNG VÀ CÂP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ.

 • Địa chỉ: Số 103 đường Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Điện thoại: (84-54) 3815 555 Fax: (84-54) 3826 580

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh nước sạch; Sản xuất và kinh doanh nước uống tinh khiết đóng chai; Sản xuất và kinh doanh nước uống Linh Chi; Kinh doanh sản phẩm gia công cơ khí, máy móc, vật tư, thiết bị ngành nước; Lập dự án đầu tư các công trình cấp thoát nước đô thị và nông thôn; Tư vấn, chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực cấp thoát nước; Xây dựng các công trình cấp thoát nước đô thị và nông thôn; …..

3. Vốn điều lệ: 876.000.000.000 (Tám trăm bảy mươi sáu tỷ đồng), tương ứng số lượng 87.600.000 cổ phần. Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 61.330.000 cổ phần (chiếm 70,01% VĐL)
 • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 14.150.000 cổ phần (tỷ lệ 16,15% VĐL)
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 3.034.200 cổ phần (tỷ lệ 3,47% VĐL)
 • Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần (tỷ lệ 0% VĐL)
 • Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư: 9.085.800 cổ phần (10,37% VĐL).

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 9.085.800 cổ phần (tương ứng 10,37% vốn điều lệ).

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 9.085.800 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là: 9.085.800 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 9.085.800 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 9.085.800 cổ phần.

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 31/10/2016 đến 16h00 ngày 16/11/2016 tại các Đại lý đấu giá.

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 22/11/2016 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 24/11/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/11/2016 đến ngày 4/12/2016 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 25/11/2016 đến ngày 1/12/2016 tại các Đại lý đấu giá.

 

Tài liệu đính kèm:
20161027_20161027 - CTY XD&CN THUATHIENHUE - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
20161027_20161027- CTY XD&CN THUATHIENHUE - MAUDON.docx
20161027_20161027- CTY XD&CN THUATHIENHUE - QĐ 1929. phe duyet gia tri DN.pdf
20161027_20161027- CTY XD&CN THUATHIENHUE - BCTC 2013_ HueWACO.pdf
20161027_20161027- CTY XD&CN THUATHIENHUE - BCTC QUY II.2016_ HueWACO.pdf
20161027_20161027- CTY XD&CN THUATHIENHUE -DKKD_ HueWACO.pdf
20161027_20161027- CTY XD&CN THUATHIENHUE -Phuong an CPH HueWACO _ FINAL.pdf
20161027_20161027- CTY XD&CN THUATHIENHUE -QD 2510 phe duyet PA CPH _HueWACO.pdf
20161027_20161027- CTY XD&CN THUATHIENHUE - BCTC2014_HueWACO.pdf
20161027_20161027- CTY XD&CN THUATHIENHUE -BCTC2015_HueWACO.pdf
20161027_20161027- CTY XD&CN THUATHIENHUE - Du thao Dieu le HueWACO.pdf
20161027_20161027 - CTY XD&CN THUATHIENHUE - QUYCHE BAN DAUGIA.pdf
20161027_20161027- CTY XD&CN THUATHIENHUE -CBTT_HueWACO_10.2016.pdf