1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: Số 53 Nguyễn Gia Thiều, Phường Phú Hậu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: (054) 3541044 Fax: (054) 3523965

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, chế biến quặng titan (Ilmenite, Zircon, Monazite, Rutile) và các chất phụ gia cho vật liệu công nghiệp; khai thác quặng sắt; sản xuất sắt, gang, thép; buôn bán kim loại và quặng kim loại; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; sản xuất vật liệu từ đất sét; dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng; ….

3. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng. Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 14.700.000 cổ phần (chiếm 49%VĐL)
 • Cổ phần chào bán cho người lao động trong công ty theo tiêu chuẩn tham niên làm việc trong khu vực Nhà nước: 372.600 cổ phần (chiếm 1,24% VĐL)
 • Cổ phần chào bán cho người lao động trong công ty theo dạng đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại công ty cổ phần : 279.100 cổ phần (chiếm 0,93% VĐL)
 • Cổ phần bán đấu giá công khai: 14.648.300 cổ phần (chiếm 48,83% VĐL)

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 14.648.300 cổ phần (tương ứng 48,83% vốn điều lệ).

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Nhà nước MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 14.648.300 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là: 14.648.300 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 14.648.300 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 14.648.300 cổ phần.

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 06/06/2016 đến 16h00 ngày 22/06/2016 tại các Đại lý đấu giá.

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 28/06/2016 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 30/06/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/07/2016 đến ngày 10/07/2016 tại các Đại lý đấu gía.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 01/07/2016 đến 07/07/2016 tại các Đại lý đấu giá.

Trân trọng

 

Tài liệu đính kèm:

20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE - BC QT 2015.pdf
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE -HUMEXCO_DU THAO DIEU LE.pdf
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE - QD 1111 ve pheduyet PHUONG ANCPH.pdf
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE- QUYCHE BAN DAUGIA.pdf
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE -Humexco_PA CPH.pdf
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE- THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE - HUMEXCO_CBTT.pdf
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE - Bcao kiem toan 2014.PDF
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE - MAUDON.docx
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE - bctc nam 2013.pdf
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE- Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc