1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRI ỂN VÀ KINH DOANH NHÀ TP.CẦN THƠ.

 • Địa chỉ: Số 09 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường An Lạc, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
 • Điện thoại: 0710.3829451 Fax: 0710.3752483

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;…

3. Vốn điều lệ: 52.700.000.000 (Năm mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng) tương đương 5.270.000 cổ phần. Trong đó: – Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 2.687.700 cổ phần (chiếm 51,00% VĐL) – Cổ đông là CBCNVLĐ: 318.800 cổ phần (chiếm 6,05% VĐL) – Cổ phần bán đấu giá công khai: 2.263.500 cổ phần (chiếm 42,95% VĐL)

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.263.500 cổ phần (tương ứng 42,95% vốn điều lệ).

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà TP. Cần Thơ do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 2.263.500 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là : 2.263.500 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 2.263.500 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 2.263.500 cổ phần.

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà TP. Cần Thơ do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 28/06/2016 đến 16h00 ngày 14/7/2016 tại các Đại lý đấu giá.

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 20/7/2016 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 Thứ Sáu ngày 22/07/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/7/2016 đến ngày 01/08/2016 tại các Đại lý đấu gía.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 25/7/2016 đến 29/7/2016 tại các Đại lý đấu giá.

 

Tài liệu đính kèm
20160624_20160624 - CTY PT VA KINH DOANH NHA TP CAN THO - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc

20160624_20160624 - CTY PT VA KINH DOANH NHA TP CAN THO - PHE DUYET GT.pdf
20160624_20160624 - CTY PT VA KINH DOANH NHA TP CAN THO - CV THUC HIEN CPH.pdf
20160624_20160624 - CTY PT VA KINH DOANH NHA TP CAN THO - QUYCHE BAN DAUGIA.pdf
20160624_20160624 - CTY PT VA KINH DOANH NHA TP CAN THO - Du Thao Dieu Le.pdf
20160624_20160624 - CTY PT VA KINH DOANH NHA TP CAN THO - MAUDON.docx
20160624_20160624 - CTY PT VA KINH DOANH NHA TP CAN THO - PHE DUYET PACPH.pdf
20160624_20160624 - CTY PT VA KINH DOANH NHA TP CAN THO - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
20160624_20160624 - CTY PT VA KINH DOANH NHA TP CAN THO - PACPH.pdf
20160624_20160624 - CTY PT VA KINH DOANH NHA TP CAN THO - BCTC 2015.pdf
20160624_20160624 - CTY PT VA KINH DOANH NHA TP CAN THO - BCTC 2012.pdf
20160624_20160624 - CTY PT VA KINH DOANH NHA TP CAN THO - BCTC 2014.pdf
20160624_20160624 - CTY PT VA KINH DOANH NHA TP CAN THO - BCTC 2013.pdf
20160624_20160624 - CTY PT VA KINH DOANH NHA TP CAN THO - Ban CBTT _ da ky.pdf