1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO DIÊN KHÁNH

 • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
 • Điện thoại: 058.3745601 Fax: 058.3745605

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Chế biến các sản phẩm từ Yến sào)

3. Vốn điều lệ: 230.000.000.000 (Hai trăm ba mươi tỷ đồng) tương đương 23.000.000 cổ phần.

Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 11.730.000 cổ phần (chiếm 51,00% VĐL)
 • Cổ đông là CBCNVLĐ: 1.551.500 cổ phần (chiếm 6,75% VĐL)
 • Cổ phần bán cho Công đoàn Công ty: 7.500 cổ phần (chiếm 0,03% VĐL)
 • Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 4.711.000 cổ phần (chiếm 20,48% VĐL)
 • Cổ phần bán đấu giá công khai: 5.000.000 cổ phần (chiếm 21,74% VĐL)

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 5.000.000 cổ phần (tương ứng 21,74% vốn điều lệ).

5.Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 23.000 đồng/cổ phần. - Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 5.000.000 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là : 5.000.000 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 5.000.000 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 5.000.000 cổ phần.

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 03/06/2016 đến 16h00 ngày 21/06/2016 tại các Đại lý đấu giá.

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 27/06/2016 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 29/06/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/06/2016 đến ngày 08/07/2016 tại các Đại lý đấu gía.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 30/06/2016 đến 06/07/2016 tại các Đại lý đấu giá.

Trân trọng

Tài liệu đính kèm:

20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - MAUDON.docx
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - PHUONG AN CPH.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - BCTC 2015.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - QD 05 VE PHEDUYEN PHUONG AN CPH.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH -GIAY DANGKY KD.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - QD743 VE BAOLANH PHATHANH.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - QUYCHE BAN DAUGIA.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH -DU THAO DIEU LE.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH -QD 1419 PHEDUYET NDT CHIENLUOC.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH -QD DINHCHINH VE BAOLANHPHATHANH.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH -QD PHEDUYET PHUONGAN CPH.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH -QD1945 VE PHEDUYET GIATRI.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - BAN CONGBO THONGTIN.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - BCTC 2012 + 2013.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - BCTC 2014.pdf
20160602_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf