1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC TP.HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (84) 8.3967 2060 – 3967 2038 Fax: (84) 8.3967 2022

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh lương thực, thực phẩm và công nghệ phẩm; Sản xuất các loại bánh từ bột; Kinh doanh vật tư, thiết bị, phân bón, thuốc trừ sâu, hàng tiêu dung, phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty; Kinh doanh hương liệu, gia vị và một số ngành nghề khác theo giấy ĐKKD.

3. Vốn điều lệ: 294.500.000.000 (Hai trăm chín mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng) tương đương 29.450.000 cổ phần. Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 19.142.500 cổ phần (chiếm 65,00% VĐL)
 • Cổ đông là CBCNVLĐ: 595.600 cổ phần (chiếm 2,022% VĐL)
 • Cổ phần bán đấu giá công khai: 9.711.900 cổ phần (chiếm 32,978% VĐL)

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 9.711.900 cổ phần (tương ứng 32,978% vốn điều lệ).

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1,Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 9.711.900 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là : 9.711.900 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 9.711.900 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 9.711.900 cổ phần.

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 20/06/2016 đến 16h00 ngày 07/07/2016 tại các Đại lý đấu giá.

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 13/07/2016 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 15/07/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/07/2016 đến ngày 25/07/2016 tại các Đại lý đấu gía.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 18/07/2016 đến 22/07/2016 tại các Đại lý đấu giá.

Trân trọng

 

Tài liệu đính kèm:
20160617_20160617 - CTY LUONGTHUC TPHCM - BCTC 2012 Foodcosa.pdf
20160617_20160617 - CTY LUONGTHUC TPHCM - BCTC 2014 Foodcosa.pdf
20160617_20160617 - CTY LUONGTHUC TPHCM - BCTC 2015 Foodcosa.pdf
20160617_20160617 - CTY LUONGTHUC TPHCM - Giay chung nhan DKDN Foodcosa.pdf
20160617_20160617 - CTY LUONGTHUC TPHCM - QĐ phe duyet gia tri DN Foodcosa.pdf
20160617_20160617 - CTY LUONGTHUC TPHCM -Foodcosa_BanCBTT_Final.pdf
20160617_20160617 - CTY LUONGTHUC TPHCM -Foodcosa_DuThaoDieuLe.pdf
20160617_20160617 - CTY LUONGTHUC TPHCM -QĐ phe duyet PA CPH Foodcosa.pdf
20160617_20160617 - CTY LUONGTHUC TPHCM -Phuongan_CPH_FOODCOSA_BanKyFinal.pdf
20160617_20160617 - CTY LUONGTHUC TPHCM -QĐ phe duyet thay doi co cau CPH Foodcosa.pdf
20160617_20160617 - CTY LUONGTHUC TPHCM - MAUDON.docx
20160617_20160617 - CTY LUONGTHUC TPHCM - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc
20160617_20160617 - CTY LUONGTHUC TPHCM - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
20160617_20160617 - CTY LUONGTHUC TPHCM - BCTC 2013 Foodcosa.pdf
20160617_20160617 - CTY LUONGTHUC TPHCM - QUYCHE BAN DAUGIA.pdf