1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH - THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG.

 • Địa chỉ: Số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
 • Điện thoại: (077) 3 862 113 Fax: (077) 3 866 080

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh xăng dầu, xuất khẩu gạo và nông sản khác, nhập khẩu phân bón, ô tô con các loại, xay xát chế biến gạo, kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch lữ hành, dịch vụ ăn uống, vận tải hành khách, mua bán nông sản sơ chế, lương thực, kinh doanh bách hoá tổng hợp . . . và một số lĩnh vực khác.

3. Vốn điều lệ: 364.738.330.000 (Ba trăm sáu mươi bốn tỷ bảy trăm ba mươi tám triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng), tương ứng số lượng 36.473.833 cổ phần. Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 17.872.178 cổ phần (chiếm 49,00% VĐL)
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 569.900 cổ phần (tỷ lệ 1,56% VĐL)
 • Cổ phần bán cho công đoàn Công ty: 60.000 cổ phần (tỷ lệ 0,17% VĐL)
 • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 12.765.842 cổ phần (tỷ lệ 35,00% VĐL)
 • Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư: 5.205.913 cổ phần (14,27%VĐL).

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 5.205.913 cổ phần (tương ứng 14,27% vốn điều lệ).

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá. 

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 5.205.913 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là: 5.205.913 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 0 cổ phần.

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 03/03/2017 đến 16h00 ngày 21/03/2017 tại các Đại lý đấu giá.

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 27/03/2017 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 29/03/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/03/2017 đến ngày 08/04/2017 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 30/03/2017 đến ngày 05/04/2017 tại các Đại lý đấu giá.

 

Tài liệu đính kèm:
20170301_20170301 - CTY DULICH TM KIENGIANG - BCKT 2013.pdf
20170301_20170301 - CTY DULICH TM KIENGIANG - TBAO BAN DAU GIA.pdf
20170301_20170301 - CTY DULICH TM KIENGIANG -Ban cong bo thong tin.pdf
20170301_20170301 - CTY DULICH TM KIENGIANG -BCKT 2015.pdf
20170301_20170301 - CTY DULICH TM KIENGIANG -QD duyet De an TCT.pdf
20170301_20170301 - CTY DULICH TM KIENGIANG -Phuong an CPH.pdf
20170301_20170301 - CTY DULICH TM KIENGIANG -QĐ.2177.UBND.pdf
20170301_20170301 - CTY DULICH TM KIENGIANG -QD thoi diem XDGTDN.pdf
20170301_20170301 - CTY DULICH TM KIENGIANG -QD duyet Phuong an CPH.pdf
20170301_20170301 - CTY DULICH TM KIENGIANG-QD BSUNGPhuong an CPH.pdf
20170301_20170301 - CTY DULICH TM KIENGIANG - BCKT 2014.pdf
20170301_20170301 - CTY DULICH TM KIENGIANG - Giay DKKD.pdf
20170301_20170301 - CTY DULICH TM KIENGIANG - QUYCHE BAN DAUGIA.pdf
20170301_20170301 - CTY DULICH TM KIENGIANG - MAU DON.docx
20170301_20170301 - CTY DULICH TM KIENGIANG - Du thao Dieu le CTCP.pdf