1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÈ BÀU CẠN.

 • Địa chỉ: Quốc lộ 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
 • Điện thoại: (059) 3843959 Fax: (059) 3843808

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng, chăm sóc, thu mua, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu chè, cà phê và các loại cây công nghiệp dài ngày; Sản xuất, kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật), các mặt hàng nông sản (trừ mủ cao su) và dịch vụ sản xuất nông nghiệp; Nghiên cứu, xây dựng, tư vấn và chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp; ...

3. Vốn điều lệ: 108.976.000.000 (Một trăm lẻ tám tỷ chín trăm bảy mươi sáu triệu đồng), tương ứng số lượng 10.897.600 cổ phần. Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 0 cổ phần (chiếm 0% VĐL)
 • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 5.557.776 cổ phần (tỷ lệ 51% VĐL)
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 385.700 cổ phần (tỷ lệ 3,54% VĐL)
 • Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần (tỷ lệ 0% VĐL)
 • Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư: 4.954.124 cổ phần (45,46% VĐL).

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 4.954.124 cổ phần (tương ứng 45,46% vốn điều lệ).

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Chè Bàu Cạn do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 4.954.124 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là: 4.954.124 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 4.954.124 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 4.954.124 cổ phần.

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

Tài khoản số: 1191 0000 107260

Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 19/12/2016 đến 16h00 ngày 05/01/2017 tại các Đại lý đấu giá.

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 11/01/2017 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 13/01/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 14/01/2017 đến ngày 23/01/2017 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 20/01/2017 tại các Đại lý đấu giá.

 

Tài liệu đính kèm:
20161215_20161215 - CTY CHE BAU CAN - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
20161215_20161215 - CTY CHE BAU CAN - Dieu le.pdf
20161215_20161215 - CTY CHE BAU CAN - Giay CNDKDN.pdf
20161215_20161215 - CTY CHE BAU CAN - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc
20161215_20161215 - CTY CHE BAU CAN - MAU DON.docx
20161215_20161215 - CTY CHE BAU CAN - BCTC 2015.pdf
20161215_20161215 - CTY CHE BAU CAN - QD phe duyet GTDN.pdf
20161215_20161215 - CTY CHE BAU CAN - Phuong an co phan hoa.pdf
20161215_20161215 - CTY CHE BAU CAN - QĐ phe duyet PACPH.pdf
20161215_20161215 - CTY CHE BAU CAN - QUYCHE BAN DAUGIA.pdf
20161215_20161215 - CTY CHE BAU CAN - BCTC 2013.pdf
20161215_20161215 - CTY CHE BAU CAN - BCTC 2014.pdf
20161215_20161215 - CTY CHE BAU CAN - BCTC 09T2016.pdf
20161215_20161215 - CTY CHE BAU CAN - BAN CONGBO THONGTIN.pdf