1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG.

Địa chỉ: Số 11, đường Ngô Văn Trị, Phường. Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3838 333 - 389 77 66 Fax: (0650) 3827 738

2.Ngành nghề kinh doanh chính: Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước; Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; Thiết kế cấp thoát nước; Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp thoát nước; Thu gom rác thải; Xử lý và tiêu hủy rác thải;…

3. Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 (Một ngàn năm trăm tỷ đồng) tương đương 150.000.000 cổ phần. Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 76.500.000 cổ phần (chiếm 51,00% VĐL)
 • Cổ đông là CBCNVLĐ mua ưu đãi: 3.365.800 cổ phần (chiếm 2,24% VĐL)
 • Nhà đầu tư chiến lược: 52.500.000 cổ phần (chiếm 35,00% VĐL)
 • Cổ phần bán đấu giá công khai: 17.634.200 cổ phần (chiếm 11,76% VĐL)

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 17.634.200 cổ phần (tương ứng 11,76% vốn điều lệ).

5.Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 17.634.200 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là : 17.634.200 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 17.634.200 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 17.634.200 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 20/07/2016 đến 16h00 ngày 02/08/2016 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 08/08/2016 tại các Đại lý đấu giá.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 Thứ Tư ngày 10/08/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/08/2016 đến ngày 20/08/2016 tại các Đại lý đấu gía.

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 11/08/2016 đến 17/08/2016 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm:
20160713_20160713 - CTY CAPTHOATNUOC - MT BINHDUONG - MAUDON.docx
20160713_20160713 - CTY CAPTHOATNUOC - MT BINHDUONG - Biwase_Prospectus_final.pdf
20160713_20160713 - CTY CAPTHOATNUOC - MT BINHDUONG - DUTHAO DIEULE TOCHUC &HOATDONG.pdf
20160713_20160713 - CTY CAPTHOATNUOC - MT BINHDUONG - GIAY DANGKY KD.pdf
20160713_20160713 - CTY CAPTHOATNUOC - MT BINHDUONG - QD 1727_Phe duyet PA CPH.pdf
20160713_20160713 - CTY CAPTHOATNUOC - MT BINHDUONG - PHUONGAN CPH_final.pdf
20160713_20160713 - CTY CAPTHOATNUOC - MT BINHDUONG - QD 4295_Co phan hoa DN.pdf
20160713_20160713 - CTY CAPTHOATNUOC - MT BINHDUONG - BCTC 2015.pdf
20160713_20160713 - CTY CAPTHOATNUOC - MT BINHDUONG - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
20160713_20160713 - CTY CAPTHOATNUOC - MT BINHDUONG - BCTC 2012.pdf
20160713_20160713 - CTY CAPTHOATNUOC - MT BINHDUONG - BCTC 2013.pdf
20160713_20160713 - CTY CAPTHOATNUOC - MT BINHDUONG - QUYCHE BAN DAUGIA.pdf
20160713_20160713 - CTY CAPTHOATNUOC - MT BINHDUONG - BCTC 2014.pdf
20160713_20160713 - CTY CAPTHOATNUOC - MT BINHDUONG - Biwase_Ban CBTT_final.pdf