1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP.

 • Địa chỉ: Số 1, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
 • Điện thoại: (06) 73853332 Fax: (06) 73852825

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt; Xây dựng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn; Tư vấn xây dựng, Tư vấn giám sát, khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn; thiết kế các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp, hạ tầng, kỹ thuật; Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án; Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước; Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư, sản phẩm chuyên ngành cấp thoát nước, dịch vụ đô thị; Sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai và đóng bình….

3. Vốn điều lệ: 355.575.500.000 (Ba trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng chẵn), tương ứng số lượng 35.557.550 cổ phần. Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 22.756.832 cổ phần (chiếm 64,00% VĐL)
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.728.800 cổ phần (tỷ lệ 4,86% VĐL)
 • Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư: 11.071.918 cổ phần (31,14% VĐL).

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 11.071.918 cổ phần (tương ứng 31,14% vốn điều lệ).

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 11.071.918 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là: 11.071.918 cổ phần.

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 20/01/2017 đến 16h00 ngày 14/02/2017 tại các Đại lý đấu giá.

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 20/02/2017 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 22/02/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/02/2017 đến ngày 04/03/2017 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 23/02/2017 đến ngày 01/03/2017 tại các Đại lý đấu giá.

 

Tài liệu đính kèm:
20170118_20170118 - CTY CN&MTDT DONG THAP - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
20170118_20170118 - CTY CN&MTDT DONG THAP - Giay DKKD.pdf
20170118_20170118 - CTY CN&MTDT DONG THAP - MAU DON.docx
20170118_20170118 - CTY CN&MTDT DONG THAP - Phuluc03 - QD 51.doc
20170118_20170118 - CTY CN&MTDT DONG THAP - QD980-UBND CB GT.pdf
20170118_20170118 - CTY CN&MTDT DONG THAP - QD1546-UBND phe duyet PA.pdf
20170118_20170118 - CTY CN&MTDT DONG THAP - QUYCHE BAN DAUGIA.pdf
20170118_20170118 - CTY CN&MTDT DONG THAP - Ban CBTT.pdf
20170118_20170118 - CTY CN&MTDT DONG THAP - DU THAO DIEU LE.pdf
20170119_20170118 - CTY CN&MTDT DONG THAP - BCTC KT 2013.pdf
20170119_20170118 - CTY CN&MTDT DONG THAP - BCTC KT 2014.pdf
20170119_20170118 - CTY CN&MTDT DONG THAP - BCTC KT 2015.pdf
20170119_20170118 - CTY CN&MTDT DONG THAP - PA CPH.pdf