1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

 • Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 • Điện thoại: 0255 3825825

2. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh, chế biến, kinh doanh, xyất nhập khẩu, phân phối dầu mỏ, các sản phẩm từ dầu mỏ, nguyên vật liệu phục vụ công nghiệp lọc – hóa dầu;…

3. Vốn điều lệ: 31.004.996.160.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt ngàn không trăm lẻ bốn tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng) Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.333.214.835 cổ phần, chiếm 43,00% vốn điều lệ
 • Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 1.519.244.812 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ
 • Cổ phần bán đấu giá công khai: 241.556.969 cổ phần, chiếm 7,79% vốn điều lệ
 • Cổ phần bán cho người lao động: 6.340.000 cổ phần, chiếm 0,21% vốn điều lệ

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 241.556.969 cổ phần, chiếm 7,79% vốn điều lệ

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lọc- Hóa dầu Bình Sơn do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

7. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

14,600 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

241,556,969 cổ phần

Phương thức chào bán Đấu giá công khai

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty 9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 19/12/2017 đến 16h00 ngày 09/01/2018

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 15/01/2018

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 17/01/2018

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 18/01/2018 đến 27/01/2018

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 18/01/2018 đến 24/01/2018

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - BCTC KT 2016.pdf
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - BCTC KT 2015.PDF
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - Ban CBTT - Tieng Anh.pdf
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - Du thao Dieu le CTCP.pdf
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - BCTC rieng Quy 3 2017.PDF
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - Giay CNDKDN.pdf
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - MAUDON.docx
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - Phuong an CPH.pdf
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - QD1938-BCT.pdf
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - QD1978-TTg PD phuong an.pdf
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - QUYCHE DG.pdf
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - TB BAN DAU GIA.pdf
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - Ban CBTT - Tieng Viet.pdf
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - BCTC KT 2014.pdf
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - BCTC KT 2013.pdf
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - BCTC HN Quy 3 2017.pdf
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - BCTC HN KT 2016.pdf
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - BCTC HN KT 2013.pdf
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - BCTC HN KT 2014.PDF
20171215_20171215 - LOCHOA DAU BINHSON - BCTC HN KT 2015.pdf