1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

 • Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
 • Điện thoại: 0650.3674955 Fax: 0650.3672986

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng; Chăn nuôi khác; Trồng cây điều; Trồng cây cao su; Trồng cây lâu năm khác; Khai thác gỗ; Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán buôn mủ cao su, hạt điều, phân bón, giống cây trồng vật nuôi (heo, gà);...

3. Vốn điều lệ: 106.883.630.000 (Một trăm lẻ sáu tỷ tám trăm tám mươi ba triệu sáu trăm ba mươi ngàn) đồng. Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 6.947.436 cổ phần (chiếm 65%VĐL)
 • Cổ phần chào bán cho người lao động trong công ty theo tiêu chuẩn tham niên làm việc trong khu vực Nhà nước: 36.700 cổ phần (chiếm 0,34% VĐL)
 • Cổ phần chào bán cho người lao động trong công ty theo dạng đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại công ty cổ phần : 33.000 cổ phần (chiếm 0,31% VĐL)
 • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 3.206.509 cổ phần (chiếm 30% VĐL)
 • Cổ phần bán đấu giá công khai: 464.718 cổ phần (chiếm 4,35% VĐL)

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 464.718 cổ phần (tương ứng 4,35% vốn điều lệ).

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Dương do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 464.718 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là : 464.718 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 464.718 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 464.718 cổ phần.

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 31/05/2016 đến 16h00 ngày 17/06/2016 tại các Đại lý đấu giá.

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 23/06/2016 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 27/06/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/06/2016 đến ngày 07/07/2016 tại các Đại lý đấu gía.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 28/06/2016 đến 04/07/2016 tại các Đại lý đấu giá.

Trân trọng

 

Tài liệu đính kèm:
20160527_20160527 - CTY LAMNGHIEP BINHDUONG - MAUDON.docx
20160527_20160527 - CTY LAMNGHIEP BINHDUONG - DU THAO DIEU LE.pdf
20160527_20160527 - CTY LAMNGHIEP BINHDUONG - BAN CBTT.pdf
20160527_20160527 - CTY LAMNGHIEP BINHDUONG - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc
20160527_20160527 - CTY LAMNGHIEP BINHDUONG- Cong van 1242 UBND tinh BD ve quan ly rung tu nhien.pdf
20160527_20160527 - CTY LAMNGHIEP BINHDUONG- QDUBpheduyettieuchi.PDF
20160527_20160527 - CTY LAMNGHIEP BINHDUONG - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
20160527_20160527 - CTY LAMNGHIEP BINHDUONG- PHUONGAN CPH.pdf
20160527_20160527 - CTY LAMNGHIEP BINHDUONG- Quyet dinh 1143 phe duyet phuong an cph.pdf
20160527_20160527 - CTY LAMNGHIEP BINHDUONG- QUYCHE BAN DAUGIA.pdf
20160527_20160527 - CTY LAMNGHIEP BINHDUONG - BCTC 2012.pdf
20160527_20160527 - CTY LAMNGHIEP BINHDUONG - BCTC 2013.pdf
20160527_20160527 - CTY LAMNGHIEP BINHDUONG - BCTC QUY 1.2016.pdf
20160527_20160527 - CTY LAMNGHIEP BINHDUONG - BCTC 2015.pdf
20160527_20160527 - CTY LAMNGHIEP BINHDUONG - BCTC2014.pdf