1.Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên (VINAFOR)

2.Địa chỉ:Số 127 Lò Đúc, P. Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

3.Điện thoại: (84-4) 3641 0799 Fax: (84-4) 3641 0800

4. Ngành nghề kinh doanh: Trồng rừng và chăm sóc rừng; Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp; Khai thác gỗ; Khai thác lâm sản khác trừ gỗ; Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp; Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác; Sản xuất đồ gỗ xây dựng; Sản xuất bao bì bằng gỗ; Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; Xây dựng nhà các loại; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Kinh doanh bất động sản; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; …

5.Vốn điều lệ:3.500.000.000.000 đồng (tương đương 350.000.000 cổ phần) .Trong đó:

  • Cổ phần Nhà nước nắm giữ 51% VĐL: 178.500.000 cổ phần
  • Cổ phần bán cho người lao động, người nhận khoán 2,0% VĐL : 6.997.300 cổ phần
  • Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn 0,045% VĐL: 160.000 cổ phần
  • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 40% VĐL: 140.000.000 cổ phần
  • Cổ phần bán đấu giá công khai 6,955% VĐL: 24.342.700 cổ phần

6.Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

7.Số lượng cổ phần bán đấu giá: 24.342.700 cổ phần (tương ứng 6,955% Vốn điều lệ)

8.Loại cổ phần chào bán Cổ phần phổ thông

9.Giá khởi điểm:10.100 đồng/cổ phần

10.Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành

11.Thời gian và địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin và nộp tiền cọc:

  • Thời gian: Từ ngày 22/03/2016 đến 15h30 ngày 13/04/2016
  • Địa điểm: tại các Đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế đấu giá do HNX ban hành

12.Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 16h00 ngày 19/04/2016 tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

13.Thời gian và Địa điểm tổ chức bán đấu giá:

  • Thời gian: 08h30 ngày 21/04/2016
  • Địa điểm: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

14.Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/04/2016 đến ngày 04/05/2016.

15.Thời gian hoàn trả tiền cọc không trúng đấu giá:Từ ngày 25/04/2016 đến ngày 28/04/2016

Tài liệu đính kèm:

BCTC 2012
BCTC 2013
BCTC 2014
BCTC 2015 trước kiểm toán
BCTC hợp nhất 2012
BCTC hợp nhất 2013
BCTC hợp nhất 2014
Công bố thông tin
Điều lệ VINAFOR
Giấy chứng nhận ĐKKD
Phương án cổ phần hóa
Prospectus Vinafor
QĐ 215 phê duyệt phương án cổ phần hóa
QĐ 1794 lưa chọn HNX bán đấu giá lần đầu
QĐ 1883 giá khởi điềm
Quy chế đấu giá
QĐ 4624 phê duyệt giá trị doanh nghiệp
QĐ 1792 tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược
Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần(nước ngoài)
Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần(trong nước)