1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP AN GIANG

  • Địa chỉ: Số 316/1A Đường Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang.
  • Điện thoại: 0296 3846100Fax: 0296 3841280

2. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh

  • Địa chỉ: 433 Đại lộ 30/4, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
  • Điện thoại: 066 3829579Fax: 066 3829578

3.Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất, kinh doanh xi măng, vôi và thạch cao; sản xuất bê tông và sản phẩm từ xi măng và thạch cao; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;…

4. Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 750.000.000.000 đồng.

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 3.400.000 cổ phần, chiếm 4,53% vốn điều lệ

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

12.500 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

3.400.000 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8.Thông tin nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 10/11/2017 đến 16h00 ngày 28/11/2017

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 04/12/2017

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 06/12/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 07/12/2017 đến 16/12/2017

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 07/12/2017 đến 13/12/2017

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
20171108_20171108 - TAFICO - MAUDON.docx
20171108_20171108 - TAFICO - Xac nhan so huu CP.pdf
20171108_20171108 - TAFICO - DKKD.pdf
20171108_20171108 - TAFICO- 6T 2017 Rieng.pdf
20171108_20171108 - TAFICO- 2016 hop nhat.pdf
20171108_20171108 - TAFICO- 2016 rieng.pdf
20171108_20171108 - TAFICO- BC Thoai Von.pdf
20171108_20171108 - TAFICO -CV 7433 UBCK ho so thoai von.pdf
20171108_20171108 - TAFICO- TB ban ĐG.pdf
20171108_20171108 - TAFICO - Dieu Le Tafico.pdf
20171108_20171108 - TAFICO - Ban CBTT.pdf
20171108_20171108 - TAFICO- 6T 2017 hop nhat.pdf
20171108_20171108 - TAFICO - Phuluc03 QD 51.doc
20171108_20171108 - TAFICO - QD 2800 ve gia khoi diem.pdf
20171108_20171108 - TAFICO - QD so 12 chu tich TAFICO.pdf
20171108_20171108 - TAFICO - QD Phe duyet PA thoai von.pdf
20171108_20171108 - TAFICO - QUYCHE DAUGIA.pdf