Tin tức

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Trà Bắc do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ

Tin đấu giá
10/09/2016

1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

 • Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ BẮC

 • Địa chỉ: Số 216 Bạch Đằng, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
 • Điện thoại: (84-074) 3852 523 Fax: (84-074) 3854 857

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Thu mua và chế biến các sản phẩm từ trái dừa; Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm : than hoạt tính, xơ dừa, thảm xơ dừa, cơm dừa sấy khô… và các sản phẩm khác; Nhập khẩu các thiết bị máy móc, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, chế biến; Đóng tàu và cấu kiện nổi; Sản xuất than cốc; Hoạt động thương mại, dịch vụ khác; ….

4. Vốn điều lệ: 70.958.760.000 đồng (Bảy mươi tỷ chín trăm năm mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).

5. Vốn của SCIC: 32.410.560.000 đồng (chiếm 45,68% vốn điều lệ)

6. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 3.241.056 cổ phần (tương ứng 45,68% vốn điều lệ).

7. Điều kiện tham dự đấu giá : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Trà Bắc do Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.

8. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

9. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá (không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước)

 • Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm : 15.600 đồng/cổ phần
 • Mệnh giá : 10.000 đồng
 • Bước giá : 100 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 3.241.056 cổ phần
 • Phương thức chào bán : Đấu giá công khai cả lô
 • Tỉ lệ đặt cọc : 10% giá khởi điểm

10. Thực hiện Công bố thông tin: Bắt đầu từ 07/09/2016 đến 12/09/2016 trên 03 số báo liên tiếp của báo Đầu tư Chứng khoán và báo Trà Vinh.

11. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Nộp tiền đặt cọc

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

12. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 09/09/2016 đến 16h00 ngày 28/09/2016 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 04/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 06/10/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/10/2016 đến ngày 16/10/2016 tại các Đại lý đấu gía.

16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 07/10/2016 đến 13/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

Chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ Phần Trà Bắc được thực hiện sau khi cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần có hơn một nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau

17. Thời gian phát trực tiếp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Từ ngày 07/10/2016 đến 16h00 ngày 12/10/2016 tại các Đại lý đấu giá

18. Thời gian tổ chức chào giá cạnh tranh: 09h00 ngày 18/10/2016.

19. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: chậm nhất 9h30 ngày 18/10/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

20. Địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh.

21. Thời gian mở hòm Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: 09h45 ngày 18/10/2016.

22. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ ngày 19/10/2016 đến 16h00 ngày 25/10/2016.

23. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không được mua CP: Từ ngày 19/10/2016 đến ngày 25/10/2016.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của SCIC (http://www.scic.vn), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (www.hsx.vn) và của Công ty CP Chứng khoán Đại Dương (http://www.ocs.com.vn)

 

Tài liệu đính kèm:
20160907_20160907 - CTY CP TRA BAC - 140408_BCTC 2013 da kiem toan.pdf
20160907_20160907 - CTY CP TRA BAC - QUYCHE BAN DAUGIA CA LO COPHAN.pdf
20160907_20160907 - CTY CP TRA BAC - QUYCHE CHAO BAN CANH TRANH.pdf
20160907_20160907 - CTY CP TRABAC - BAN CBTT.pdf
20160907_20160907 - CTY CP TRABAC - DIEU LE CTY CP.pdf
20160907_20160907 - CTY CP TRABAC -160715_TVI06_Giay chung nhan so huu co phan.pdf
20160907_20160907 - CTY CP TRABAC -160825_TVI06_QD 347 Ban CP cua TCT tai Cty.pdf
20160907_20160907 - CTY CP TRA BAC - 150414_TVI06_BC kiem toan doc lap va BCTC 2014.pdf
20160907_20160907 - CTY CP TRA BAC - 160608_TVI06_BCTC Quy 1 nam 2016.pdf
20160907_20160907 - CTY CP TRABAC - GIAY CNDKDNCTCP.pdf
20160907_20160907 - CTY CP TRA BAC - MAUDON.docx
20160907_20160907 - CTY CP TRA BAC - 160408_TVI06_BC kiem toan doc lap ve BCTC 2015.pdf
20160908_20160907 - CTY CP TRA BAC - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf