1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

 • Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX

 • Địa chỉ: Km 2081, Quốc lộ số 1A, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang.
 • Điện thoại: 0710. 3846134 Fax: 0710. 3847775

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Nuôi trồng, khai thác, thu mua, chế biến, đóng gói nông, thủy, súc sản xuất khẩu; Kinh doanh xuất nhập khẩu và phân phối sản phẩm nông, thủy, súc sản qua chế biến, đóng gói, thực phẩm, hàng tiêu dùng khác; Kinh doanh xuất nhập khẩu và phân phối các loại vật tư, thiết bị, máy móc, công cụ cho ngành nuôi trồng, khai thác, chế biến, đóng gói nông, thủy, súc sản; Cung cấp dịch vụ thiết kế, lắp đặt, bảo trì thiết bị, máy móc, công cụ cơ điện lạnh cho các nhà máy chế biến thủy sản và thực phẩm xuất khẩu; ….

4. Vốn điều lệ: 98.809.600.000 đ ng (Chín mươi tám tỷ tám trăm lẻ chín triệu sáu trăm ngàn đồng).

5. Vốn của SCIC: 28.654.800.000 đ ng (chiếm 29% vốn điều lệ)

6. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 286.548 cổ phần (tương ứng 29% vốn điều lệ).

7. Điều kiện tham dự đấu giá : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex do Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.

8. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

9. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá (không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước)

 • Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm : 101.100 đ ng/cổ phần
 • Mệnh giá : 100.000 đồng
 • Bước giá : 100 đ ng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 286.548 cổ phần
 • Phương thức chào bán : Đấu giá công khai cả lô
 • Tỉ lệ đặt cọc : 10% giá khởi điểm

10. Thực hiện Công bố thông tin: Bắt đầu từ 09/09/2016 đến 14/09/2016 trên 03 số báo liên tiếp của báo Đầu tư Chứng khoán và báo Hậu Giang.

11. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Nộp tiền đặt cọc

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

12. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 12/09/2016 đến 16h00 ngày 29/09/2016 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 05/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 07/10/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/10/2016 đến ngày 17/10/2016 tại các Đại lý đấu gía.

16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 10/10/2016 đến 14/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

Chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ Phần Thủy sản Cafatex được thực hiện sau khi cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần có hơn một nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau

17. Thời gian phát trực tiếp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Từ ngày 10/10/2016 đến 16h00 ngày 13/10/2016 tại các Đại lý đấu giá

18. Thời gian tổ chức chào giá cạnh tranh: 09h00 ngày 19/10/2016.

19. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: chậm nhất 9h30 ngày 19/10/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

20. Địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh.

21. Thời gian mở hòm Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: 09h45 ngày 19/10/2016.

22. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ ngày 20/10/2016 đến 16h00 ngày 26/10/2016.

23. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không được mua CP: Từ ngày 20/10/2016 đến ngày 26/10/2016.

 

Tài liệu đính kèm
20160909_20160909 - CTY CP THUY SAN CAFATEX - MAUDON.docx
20160909_20160909 - CTY CP THUYSAN CAFATEX - HUG02_Giay chung nhan so huu cp.pdf
20160909_20160909 - CTY CP THUYSAN CAFATEX -_Ban sua doi bo sung dieu le.PDF
20160909_20160909 - CTY CP THUYSAN CAFATEX - HUG02_BCTC quy 2 nam 2016.pdf
20160909_20160909 - CTY CP THUYSAN CAFATEX -_Dieu le cty_04-2004.PDF
20160909_20160909 - CTY CP THUYSAN CAFATEX -_HUG02_Ban CBTT dau gia CP cua TCT tai CTy.pdf
20160909_20160909 - CTY CP THUYSAN CAFATEX -_HUG02_QD 344 Ban CP cua TCT tai Cty.pdf
20160909_20160909 - CTY CP THUYSAN CAFATEX -HUG02_ GIAY DANGKY KD.pdf
20160909_20160909 - CTY CP THUY SAN CAFATEX - QUYCHE BAN DAUGIA CA LO COPHAN.pdf
20160909_20160909 - CTY CP THUY SAN CAFATEX - QUYCHE CHAO BAN CANH TRANH.pdf
20160909_20160909 - CTY CP THUY SAN CAFATEX - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
20160909_20160909 - CTY CP THUYSAN CAFATEX - _HUG02_BCTC da kiem toan 2014.pdf
20160909_20160909 - CTY CP THUYSAN CAFATEX - HUG02_BCTC da kiem toan 2015.pdf