1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV

  • Địa chỉ: Số 1 Công trường Quốc tế, P.6, Q.3, TP HCM
  • Điện thoại: 028 38291777 Fax: 028 38241644

2. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế Địa chỉ: Số 1 Công trường Quốc tế, P.6, Q.3, TP HCM 1 Công trường

3. Ngành nghề kinh doanh chính: bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ dầu hỏa, than nhiên liệu dùng cho gia đình; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ; bán lẻ đồng hồ, kính mắt;...

4. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng.

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 9.000.000 cổ phần, chiếm 30,00% vốn điều lệ

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

23.527 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 1 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

9.000.000 cổ phần

Phương thức chào bán Đấu giá công khai

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8. Thông tin nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 15/11/2017 đến 16h00 ngày 01/12/2017

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 07/12/2017

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

14h00 ngày 11/12/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 12/12/2017 đến 21/12/2017

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 12/12/2017 đến 18/12/2017

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
20171113_20171113 - QUANG TRUONG QT - MAUDON.docx
20171113_20171113 - QUANGTRUONG QT - CHUNG NHAN SHCP.pdf
20171113_20171113 - QUANGTRUONG QT - CV 7439 UCBK.pdf
20171113_20171113 - QUANGTRUONG QT - CP TD CHUYEN NHUONG.pdf
20171113_20171113 - QUANGTRUONG QT - NQ18 HDTV.pdf
20171113_20171113 - QUANGTRUONG QT - GIAY DKKD.pdf
20171113_20171113 - QUANGTRUONG QT - Dieu le.pdf
20171113_20171113 - QUANGTRUONG QT - NQ57 HDTV.pdf
20171113_20171113 - QUANG TRUONG QT - Phuluc03 QD 51.doc
20171113_20171113 - QUANGTRUONG QT - TTR4525 CTY.pdf
20171113_20171113 - QUANG TRUONG QT - QUYCHE DAUGIA.pdf
20171113_20171113 - QUANG TRUONG QT - TB BAN DAU GIA.pdf
20171113_20171113 - QUANGTRUONG QT - Bao cao thoai von.pdf
20171113_20171113 - QUANGTRUONG QT - BAN CBTT.pdf