1.Thông tin về doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VNM)

 • Địa chỉ: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM Điện thoại: (84-8) 5415 5555 Fax: (84-8) 5416 122

2.Lĩnh vực kinh doanh chính: Chế biến, sản xuất và kinh doanh sữa tươi, sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng, sữa đậu nành, nước giải khát và các sản phẩm từ sữa khác; trồng trọt, chăn nuôi v.v.

3.Vốn điều lệ: 14.514.534.290.000 đồng

4.Tổng số cổ phần chào bán: 130.630.500 cổ phần; Tổng giá trị theo mệnh giá: 1.306.305.000.000 đồng, tương ứng 9% vốn điều lệ Vinamilk

5.Điều kiện tham dự: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Quy chế).

6.Tổ chức tư vấn: Liên danh tư vấn gồm: Công ty Morgan Stanley Asia (Singapore) Limited, Công ty cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn, Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam)

7.Tổ chức thực hiện chào bán: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

8.Cổ phần chào bán: 

 • Số lượng cổ phần chào bán:130.630.500 cổ phần
 • Giá khởi điểm:144.000 đồng/ cổ phần
 • Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
 • Bước giá:100 đồng -Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Bước khối lượng:10 cổ phần  
 • Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân đăng ký mua tối thiểu: 20.000 cổ phần (đủ điều kiện để giao dịch thỏa thuận theo quy định tại Quy chế giao dịch của HOSE)
 • Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa: 39.189.150 cổ phần (2,7% vốn điều lệ) -Tiền đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán.

9.Công bố thông tin:

 • Công bố thông tin từ ngày 28/11/2016 trên Báo Đầu tư Chứng khoán, Báo Sài Gòn Giải Phóng, các trang Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters và các website của SCIC, SSI, HOSE, Vinamilk và các đại lý chào bán cạnh tranh.
 • Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần có thể tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế và các tài liệu liên quan khác trên website: www.scic.vn, www.ssi.com.vn, www.hsx.vn, www.vinamilk.com.vn và các đại lý chào bán.

10.Thời gian, địa điểm phát đơn, làm thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký: từ ngày 28/11/2016 đến 16h00 ngày 9/12/2016 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (danh sách và địa chỉ đại lý được công bố trên website của SCIC, SSI, HOSE và Vinamilk)

 • Thời gian nộp tiền đặt cọc/ký quỹ: Từ ngày 28/11/2016 đến 16h00 ngày 9/12/2016 (theo quy định tại Quy chế).
 • Nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký tại các Đại lý chào bán cạnh tranh hoặc download từ các website công bố thông tin nêu trên.
 • Nhà đầu tư nhận Phiếu tham gia chào bán tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (theo quy định tại Quy chế).

11.Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham gia chào bán cạnh tranh: 

 • Tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh  
 • Thời gian: Từ 09h00 ngày 12/12/2016 đến 14h00 ngày 12/12/2016

12.Thời gian, địa điểm tổ chức chào bán:  

 • Tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh  
 • Thời gian: 14h30 ngày 12/12/2016

13.Thời gian nộp tiền/thực hiện giao dịch mua cổ phần: Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 21/12/2016

 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: theo quy định tại Quy chế.

Tài liệu đính kèm:
20161128_1a. THÔNG BÁO - đăng báo - Tiếng Việt.pdf
20161128_1b. THÔNG BÁO - đăng báo - English
20161128_2. QĐ 87 Về việc bán cổ phần của SCIC tại Vinamilk.pdf
20161128_3a. QĐ 548 Về việc Ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần Vinamilk.pdf
20161128_3b. 1128 QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN VINAMILK - Đã ký.PDF
20161128_4a. PL - Danh sách các đại lý.PDF
20161128_4b. PL - Mẫu 01-07.PDF
20161128_4c. PL - Mẫu 08 - HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG - Shares Transfer Contract.PDF
20161128_5. CV SỐ 9028 CỦA NHNN.pdf
20161128_01 - ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH.docx
20161128_02 - REGISTRATION FORM for foreign investors.docx
20161128_03 - THAY ĐỔI ĐƠN - Amend the registration.docx
20161128_04 - HỦY ĐĂNG KÝ - Cancel the registration.docx
20161128_05 - CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ - Reissuing Bidding Form.doc
20161128_06A - ỦY QUYỀN (TRONG NƯỚC).doc
20161128_06C - POA (for trading representative).doc
20161128_06B - POA apply (for foreign investors).doc
20161128_07 - PHIẾU THAM DỰ - BIDDING FORM.doc
20161128_08 - HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG - Shares Transfer Contract.docx
9. Hướng dẫn Nhà đầu tư (tóm tắt Quy chế).pdf
9. Investment Guide (according to the Regulations).pdf
10. Huong dan thu tuc ky quy.pdf
Form 16A Mẫu giao dịch của VSD
Danh sách đại lý & TK đặt cọc tương ứng