1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP – IN – BAO BÌ LIKSIN – TNHH MTV

 • Địa chỉ: Số 159 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

 • Địa chỉ: Số 414 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (+84) 35530201 Fax: (+84) 35533373

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;….

4. Vốn điều lệ: 69.000.000.000 đồng (Sáu mươi chín tỷ đồng).

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 241.500 cổ phần (chiếm tỷ lệ 35% tổng số cổ phần đang lưu hành).

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Sơn Bạch Tuyết do Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH Một thành viên nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 210.965 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 100.000 đồng  
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 241.500 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là: 241.500 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 241.500 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 241.500 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 26/12/2016 đến 16h00 ngày 19/01/2017 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 25/01/2017 tại các Đại lý đấu giá.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 03/02/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/02/2017 đến 16h00 ngày 13/02/2017 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 06/02/2017 đến 10/02/2017 tại các Đại lý đấu giá.

 

Tài liệu đính kèm:
20161221_20161221 - CTCP SON BACH TUYET - BC thoai von.pdf
20161221_20161221 - CTCP SON BACH TUYET - CV 8170 UBCK.pdf
20161221_20161221 - CTCP SON BACH TUYET - cv 180 THOAI VON UBND.pdf
20161221_20161221 - CTCP SON BACH TUYET - Dieu le SBT.pdf
20161221_20161221 - CTCP SON BACH TUYET - Liksin_GiayDKKD.pdf
20161221_20161221 - CTCP SON BACH TUYET - GiayDKKD.pdf
20161221_20161221 - CTCP SON BACH TUYET - Giay XNCP.pdf
20161221_20161221 - CTCP SON BACH TUYET - TBAO BAN DAUGIA.docx
20161221_20161221 - CTCP SON BACH TUYET - NQ28 HDTV.pdf
20161221_20161221 - CTCP SON BACH TUYET - MAUDON.docx
20161221_20161220 - CTCP SON BACH TUYET - QUYCHE DAUGIA.pdf
20161221_20161221 - CTCP SON BACH TUYET - BCTC 30062016.pdf
20161221_20161221 - CTCP SON BACH TUYET - BCTC KT 2015.pdf
20161221_20161221 - CTCP SON BACH TUYET - BCTC KT 2014.pdf
20161222_20161221 - CTCP SON BACH TUYET - CBTT_Final.pdf