1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

  • Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.

2. Tên tổ chức có cổ phần chào bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ Địa chỉ: 152-154 Trần Hưng Đạo, An Nghiệp, Ninh Kiều, Cần Thơ Điện thoại: 0292. 3835543 Fax: 0292. 3832060

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Xay xát và sản xuất bột thô; sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ thịt; sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa…

4. Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng).

5. Vốn của SCIC: 108.144.500.000 đồng (bằng chữ: Một trăm lẻ tám tỷ một trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng)

6. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 10.814.450 cổ phần, chiếm 98,31% vốn điều lệ

7. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty CP Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ do Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.

8. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

9. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

11.610 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 10 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

10.814.450 cổ phần

Phương thức chào bán Đấu giá công khai

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

10. Thông tin nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 22/11/2017 đến 16h00 ngày 08/12/2017

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 14/12/2017

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 18/12/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 19/12/2017 đến 28/12/2017

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 19/12/2017 đến 25/12/2017

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
20171120_20171120 - Mekonimex - QUYCHE canhtranh.pdf
20171120_20171120 - Mekonimex - MAUDON.docx
20171120_20171120 - Mekonimex - CV cam ket SL CD.pdf
20171120_20171120 - Mekonimex - QD 408 SCIC.pdf
20171120_20171120 - Mekonimex - GCN so huu CP.pdf
20171120_20171120 - Mekonimex - TB BAN DAU GIA.pdf
20171120_20171120 - Mekonimex - BCTC 6 thang 2017.pdf
20171120_20171120 - Mekonimex - BCTC nam 2015.pdf
20171120_20171120 - Mekonimex - Ban CBTT.pdf
20171120_20171120 - Mekonimex - BCTC nam 2014.pdf
20171120_20171120 - Mekonimex - BCTC nam 2016.pdf
20171120_20171120 - Mekonimex - GCN DKDN.pdf
20171120_20171120 - Mekonimex - QUYCHE BAN DG CA LO CP.pdf
20171120_20171120 - Mekonimex - Dieu le Cty.pdf