1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV

  • Địa chỉ: Số 275B Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP HCM
  • Điện thoại: 028. 38368 735Fax: 028. 38 369 327

2. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn

  • Địa chỉ: Số 930 Nguyễn Thị Định, Khu Công nghiệp Cát Lái (cụm II), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP HCM

3.Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh các loại mỹ phẩm; xuất khẩu trực tiếp mỹ phẩm; xuất nhập khẩu kinh doanh hàng phục vụ sản xuất, hàng tiêu dung; Kinh doanh các loại máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh ngành hóa mỹ phẩm;…

4. Vốn điều lệ: 80.630.390.000 đồng tương đương 8.063.039 cổ phần.

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 588.816 cổ phần, chiếm 7,03% vốn điều lệ

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

32.100 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

588.816 cổ phần

Phương thức chào bán Đấu giá công khai

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8.Thông tin nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 06/12/2017 đến 16h00 ngày 21/12/2017

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 27/12/2017

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 29/12/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 30/12/2017 đến 08/01/2018

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 02/01/2018 đến 08/01/2018

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
20171201_20171201 - MY PHAM SG - Ban CBTT.pdf
20171201_20171201 - MY PHAM SG - QUYCHE DAUGIA final.pdf
20171201_20171201 - MY PHAM SG - Phuluc03 QD 51.doc
20171201_20171201 - MY PHAM SG - BCTC KT 2015.pdf
20171201_20171201 - MY PHAM SG - BCTC KT 2016.pdf
20171201_20171201 - MY PHAM SG - BCTC Quy 2 2017.pdf
20171201_20171201 - MY PHAM SG - CN so huu CP.pdf
20171201_20171201 - MY PHAM SG - Dieu le CTCP.pdf
20171201_20171201 - MY PHAM SG - Giay DKKD.pdf
20171201_20171201 - MY PHAM SG - NQ479 SATRA ve thoai von.pdf
20171201_20171201 - MY PHAM SG - MAUDON.docx
20171204_20171201 - MY PHAM SG - TB BAN DAU GIA.pdf