1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

  • Địa chỉ: Số 136 Trần Hưng Đạo, Phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276 3822 233

2. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh

  • Địa chỉ: Số 19 đường Võ Thị Sáu, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Chế biến mía, mì và cao su, sản xuất mía, mì giống; Sản xuất gạo, bao bì, bốc xếp hàng hóa cảng song, kho bãi và lưu giữ hàng hóa, đầu tư tài chính, hạ tầng cụm công nghiệp….

4. Vốn điều lệ: 294.040.000.000 đồng tương đương 29.404.000 cổ phần. 5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 4.998.680 cổ phần, chiếm 17,00% vốn điều lệ

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

11.531 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 1 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

4,988,680 cổ phần

Phương thức chào bán Đấu giá công khai

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8. Thông tin nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 14/12/2017 đến 16h00 ngày 29/12/2017

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 08/01/2018

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 10/01/2018

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 11/01/2018 đến 20/01/2018

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 11/01/2018 đến 17/01/2018

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
20171212_20171212 - MIADUONG TAYNINH - Ban CBTT.pdf
20171212_20171212 - MIADUONG TAYNINH - TB BAN DAU GIA.pdf
20171212_20171212 - MIADUONG TAYNINH - QUYCHE DAUGIA.pdf
20171212_20171212 - MIADUONG TAYNINH - Cong van UBCK.pdf
20171212_20171212 - MIADUONG TAYNINH - CV 1594 UBND.pdf
20171212_20171212 - MIADUONG TAYNINH - Phuluc03 QD 51.doc
20171212_20171212 - MIADUONG TAYNINH - Bao cao thoai von.pdf
20171212_20171212 - MIADUONG TAYNINH - Chung nhan SHCP.pdf
20171212_20171212 - MIADUONG TAYNINH - MAUDON.docx
20171212_20171212 - MIADUONG TAYNINH - BCTC KT 2016.pdf
20171212_20171212 - MIADUONG TAYNINH - CV 2885 UBND.pdf
20171212_20171212 - MIADUONG TAYNINH - GCN ĐKKD.pdf
20171212_20171212 - MIADUONG TAYNINH - BCTC HN KT 2016.pdf
20171212_20171212 - MIADUONG TAYNINH - Dieu le CTCP.pdf