1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

 • Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN & XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

 • Địa chỉ: Số 612 Đại lộ Bình Dương, P.Hiệp Thành, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 • Điện thoại: (0650).3822612 Fax: (0650).3824113

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, sản xuất, chế biến, kinh doanh lâm sản, nông sản các loại; Khai thác, kinh doanh khoáng sản phi kim loại; Cho thuê nhà xưởng và máy móc thiết bị; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp; Kinh doanh đầu tư BOT các công trình giao thông …

4. Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng).

5. Vốn của SCIC: 40.575.600.000 đồng (chiếm 45,08% vốn điều lệ)

6. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 4.057.560 cổ phần (tương ứng 45,08% vốn điều lệ).

7. Điều kiện tham dự đấu giá : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Lâm sản & Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình Dương do Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.

8. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, , TP.HCM.

9. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá (không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước)

 • Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm : 25.800 đồng/cổ phần
 • Mệnh giá : 10.000 đồng
 • Bước giá : 100 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 4.057.560 cổ phần
 • Phương thức chào bán : Đấu giá công khai cả lô
 • Tỉ lệ đặt cọc : 10% giá khởi điểm

10. Thực hiện Công bố thông tin: Bắt đầu từ 03/06/2016 đến 08/06/2016 trên 03 số báo liên tiếp của báo Đầu tư Chứng khoán và báo Bình Dương.

11. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Nộp tiền đặt cọc

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

12. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 06/06/2016 đến 16h00 ngày 24/06/2016 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 30/06/2016 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 04/07/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/07/2016 đến ngày 14/07/2016 tại các Đại lý đấu gía.

16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 05/07/2016 đến 11/07/2016 tại các Đại lý đấu giá.

Chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ Phần Lâm sản & Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình Dương được thực hiện sau khi cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần có hơn một nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau

17. Thời gian phát trực tiếp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Từ ngày 05/07/2016 đến 16h00 ngày 08/07/2016 tại các Đại lý đấu giá

18. Thời gian tổ chức chào giá cạnh tranh: 09h00 ngày 14/07/2016.

19. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: chậm nhất 9h30 ngày 14/07/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

20. Địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh.

21. Thời gian mở hòm Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: 09h45 ngày 14/07/2016.

22. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ ngày 15/07/2016 đến 16h00 ngày 21/07/2016.

23. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không được mua CP: Từ ngày 15/07/2016 đến ngày 21/07/2016.

Trân trọng

 

Tài liệu đính kèm:
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - BDU09_Dieu le Cty sua doi lan 4.pdf
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - BDU09_Giay chung nhan dang ky kinh doanh.pdf
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - MAU DON DANGKY SCIC.docx
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - BDU09_QD 210 Ban CP cua TCT tai Cty.pdf
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - QUYCHE BAN DAUGIA CA LO VA QUYCHE CHAOBAN CANHTRANH.pdf
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG -_BDU09_Ban CBTT dau gia CP tai Cty.pdf
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG -_BDU09_Dieu le Cty.pdf
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - 150403_BDU09_BCTC kiem toan 2014.pdf
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - _BDU09_Giay chung nhan so huu co phan.pdf
20160603_20160603 - CTY CTY LAM SAN&XNK BINH DUONG - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - 160404_BDU09_BC kiem toan doc lap ve BCTC 2015.pdf
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - 140411_BCTC kiem toan 2013.pdf