1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần In Trần Phú
  • Địa chỉ: 71-73-75 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngành nghề kinh doanh: In ấn; Dịch vụ liên quan đến in ấn; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;…
  • Vốn điều lệ: 283.246.000.000 (Hai trăm tám mươi ba tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu) đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 5.664.920 cổ phần, chiếm 20,00% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 11.800 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 10 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 5.664.920 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 26/04/2018 - 17/05/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 23/05/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 25/05/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 26/05/2018 - 04/06/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 28/05/2018 - 01/06/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá In Trần Phú <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20180423_20180423 - CT IN TRAN PHU - Ban CBTT.pdf
20180423_20180423 - CT IN TRAN PHU - QĐ phe duyet PA thoai von.pdf
20180423_20180423 - CT IN TRAN PHU - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc
20180423_20180423 - CT IN TRAN PHU - QUYCHE DAUGIA.pdf
20180423_20180423 - CT IN TRAN PHU - BC thoai von.pdf
20180423_20180423 - CT IN TRAN PHU - TB BAN DAU GIA.pdf
20180423_20180423 - CT IN TRAN PHU - BCTC 2016.pdf
20180423_20180423 - CT IN TRAN PHU - BCTC 2017.pdf
20180423_20180423 - CT IN TRAN PHU - CV UBCKNN.pdf
20180423_20180423 - CT IN TRAN PHU - Dieu le ITP.pdf
20180423_20180423 - CT IN TRAN PHU - CV xac nhan so huu.pdf
20180423_20180423 - CT IN TRAN PHU - DKKD.pdf
20180423_20180423 - CT IN TRAN PHU - MAUDON.docx