1. Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Sửa chữa Ô tô Gang thép

Địa chỉ : Tổ 3, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại : 0280.3833251 Fax: 0280.3833489

2. Ngành nghề kinh doanh chính : Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ; sản xuất sắt, thép, gang, gia công cơ khí, xử lý và phủ tráng kim loại; bán buôn phế liệu phế thải kim loại, phi kim loại ...

3. Vốn điều lệ công ty : 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

4. Số cổ phiếu của TISCO tại Công ty cổ Sửa chữa Ô tô Gang thép: 5.070 cổ phiếu

5. Điều kiện tham dự đấu giá : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Công ty cổ phần Sửa chữa Ô tô Gang thép

6. Tổ chức tư vấn : Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá

  • Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
  • Giá khởi điểm : 100.000 đồng/cổ phần
  • Mệnh giá : 100.000 đồng
  • Số lượng mua tối thiểu : 100 cổ phần
  • Tổng số lượng cổ phần đấu giá : 5.070 cổ phần
  • Số lượng mua tối đa : 5.070 cổ phần

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Công bố thông tin; Nộp tiền đặt cọc 

  • Thời gian : Bắt đầu từ 9h00 ngày 14/11/2016 đến 16h00 ngày 08/12/2016
  • Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

9. Nộp phiếu tham dự đấu giá tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt: trước 09h30 ngày 12/12/2016.

10. Tổ chức đấu giá - Thời gian : 10h00 ngày 12/12/2016 - Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Bắt đầu từ ngày 13/12/2016 đến 16h00 ngày 19/12/2016

12. Thời gian hoàn trả tiền cọc : Từ ngày 13/12/2016 đến ngày 19/12/2016

 

Tài liệu đính kèm:
Bản CBTT CTCP Sửa chữa Ô tô
Dự thảo Quy chế đấu giá Sửa chữa Ô tô
Phụ lục quy chế đấu giá Sửa chữa Ô tô