1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 • Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

 • Địa chỉ: Số 119, Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.
 • Điện thoại: (08) 38295881 Fax: (08) 38242493

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng và khu công nghiệp; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Bán buôn máy móc, thiệt bị và phụ tùng máy khác; Công nghiệp sản xuất gạch ngói, vật liệu chịu lửa, gốm sứ xây dựng; Công nghiệp sản xuất vật liệu chịu lửa;….

4. Vốn điều lệ: 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng.

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.227.800 cổ phần (chiếm tỷ lệ 20,46% tổng số cổ phần đang lưu hành).

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai do Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – TNHH một thành viên nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1,Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 15.200 đồng/cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 1.227.800 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là : 1.227.800 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 1.227.800 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 1.227.800 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 15/07/2016 đến 16h00 ngày 02/08/2016 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 08/08/2016 tại các Đại lý đấu giá.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 10/08/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/08/2016 đến 16h00 ngày 20/08/2016 tại các Đại lý đấu gía.

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 11/08/2016 đến 17/08/2016 tại các Đại lý đấu giá.

 

Tài liệu đính kèm
20160713_20160713 - CTY GACHNGOI DONGNAI - BAN CBTT GACH NGOI DONG NAI.pdf
20160713_20160713 - CTY GACHNGOI DONGNAI - De an tai co cau BXD va CV.828.BXD.pdf
20160713_20160713 - CTY GACHNGOI DONGNAI - DIEU LE FICO.pdf
20160713_20160713 - CTY GACHNGOI DONGNAI - DIEU LE GACH NGOI DONG NAI.pdf
20160713_20160713 - CTY GACHNGOI DONGNAI - GIAY DKKD FICO.pdf
20160713_20160713 - CTY GACHNGOI DONGNAI - GIAY DKKD GACH NGOI DONG NAI.pdf
20160713_20160713 - CTY GACHNGOI DONGNAI - MAUDON.docx
20160713_20160713 - CTY GACHNGOI DONGNAI - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc
20160713_20160713 - CTY GACHNGOI DONGNAI - QD 83 GIA KHOI DIEM (FICO).pdf
20160713_20160713 - CTY GACHNGOI DONGNAI - TBAO BAN DAUGIA.pdf
20160713_20160713 - CTY GACHNGOI DONGNAI - Xac nhan so huu CP.pdf
20160713_20160713 - CTY GACHNGOI DONGNAI - QUYCHE DAUGIA.pdf
20160713_20160713 - CTY GACHNGOI DONGNAI - BAO CAO THOAI VON GACH NGOI DONG NAI.pdf
20160713_20160713 - CTY GACHNGOI DONGNAI - BCTC_2014.pdf
20160713_20160713 - CTY GACHNGOI DONGNAI - BCTC_2015.pdf
20160713_20160713 - CTY GACHNGOI DONGNAI - BCTC_Q1_2016.pdf
20160713_20160713 - CTY GACHNGOI DONGNAI - CV 4350 UBCK VE CBTT.pdf