1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

 • Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV.PHARM

 • Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
 • Điện thoại: (074) 3740 234 Fax: (074) 3855 372

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc tân dược, đông dược, sinh phẩm y tế và thực phẩm chức năng: Thuốc và nguyên liệu, tá dược cho thú y; Nguyên liệu, hương liệu, tá dược, bao bì dùng làm thuốc cho người và trang thiết bị dùng cho ngành y dược; Mỹ phẩm, hóa chất xét nghiệm, thiết bị dùng trong phòng thí ngh iệm, thuốc sát trùng; Thực phẩm dinh dưỡng, sữa, nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết, nước uống từ dược liệu và nước uống không chứa cồn…

4. Vốn điều lệ: 100.800.000.000 đ ng (Một trăm tỷ tám trăm triệu đồng).

5. Vốn của SCIC: 43.819.200.000 đ ng (chiếm 43,47% vốn điều lệ)

6. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 4.381.920 cổ phần (tương ứng 43,47% vốn điều lệ).

7. Điều kiện tham dự đấu giá : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm do Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.

8. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

9. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá (không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước)

 • Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm : 50.000 đ ng/cổ phần
 • Mệnh giá : 10.000 đồng
 • Bước giá : 100 đ ng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 4.381.920 cổ phần
 • Phương thức chào bán : Đấu giá công khai cả lô
 • Tỉ lệ đặt cọc : 10% giá khởi điểm

10. Thực hiện Công bố thông tin: Bắt đầu từ 30/09/2016 đến 5/10/2016 trên 03 số báo liên tiếp của báo Đầu tư Chứng khoán và báo Trà Vinh.

11. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Nộp tiền đặt cọc

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

12. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 3/10/2016 đến 16h00 ngày 20/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 26/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 28/10/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/10/2016 đến ngày 7/11/2016 tại các Đại lý đấu gía.

16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 31/10/2016 đến 4/11/2016 tại các Đại lý đấu giá. Chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm được thực hiện sau khi cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần có hơn một nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau

17. Thời gian phát trực tiếp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Từ ngày 31/10/2016 đến 16h00 ngày 3/11/2016 tại các Đại lý đấu giá

18. Thời gian tổ chức chào giá cạnh tranh: 09h00 ngày 9/11/2016.

19. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: chậm nhất 9h30 ngày 9/11/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

20. Địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh.

21. Thời gian mở hòm Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: 09h45 ngày 9/11/2016.

22. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ ngày 10/11/2016 đến 16h00 ngày 16/11/2016.

23. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không được mua CP: Từ ngày 10/11/2016 đến ngày 16/11/2016.

 

Tài liệu đính kèm:
20160930_20160930 - TVPHARM - Dieu le hoat dong.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - Giay chung nhan dang ky DN TV.Pharm.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - Giay chung nhan so huu co phan.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - Bao cao tai chinh kiem toan 2013.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - QUYCHE BAN DG CA LO CP.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - QUYCHE CHAO BAN CANH TRANH.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - QD SO 236 ban von TV.Pharm.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - BAN CONG BO THONG TIN.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - Bao cao tai chinh kiem toan 2014.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - BAO CAO TAI CHINH 6 THANG DAU NAM 2016.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - MAUDON.docx
20160930_20160930 - TVPHARM - Bao cao tai chinh kiem toan 2015.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf