1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Du lịch Dịch Vụ Dầu khí Việt Nam
  • Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, phường 01, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, khách sạn, biệt thự, căn hộ, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú khác;…
  • Vốn điều lệ: 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 7.135.107 cổ phần, chiếm 11,892% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.800 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 1 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 7.135.107 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 24/04/2018 - 16/05/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 22/05/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 24/05/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 25/05/2018 - 02/06/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 25/05/2018 - 31/05/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá OSC VN <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20180423_20180421 - OSC VN - TB BAN DAU GIA.pdf
20180423_20180423 - OSC VN - QD 1158 phe duyet phuong an.pdf
20180423_20180423 - OSC VN - Bao cao thoai von.pdf
20180423_20180423 - OSC VN - Xac nhan SHCP.pdf
20180423_20180423 - OSC VN - BCTC HN KT 2017.pdf
20180423_20180423 - OSC VN - MAUDON.docx
20180423_20180423 - OSC VN - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc
20180423_20180423 - OSC VN - BCTC Rieng KT 2017.pdf
20180423_20180423 - OSC VN - BCTC HN KT 2016.pdf
20180423_20180423 - OSC VN - QUYCHE DAUGIA.pdf
20180423_20180423 - OSC VN - GDKKD.pdf
20180423_20180423 - OSC VN - BCTC Rieng KT 2016.pdf
20180423_20180423 - OSC VN - Dieu le CTCP.pdf
20180423_20180423 - OSC VN - Ban CBTT.pdf
20180424_20180423 - OSC VN - CV2286 UBCK.pdf