1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

 • Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG

 • Địa chỉ: Số 91 Thích Quảng Đức, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 • Điện thoại: (0650) 382 1983 Fax: (0650) 382 1983

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh nghĩa trang, hỏa táng; dịch vụ lưu trú; phân phối bia, nước giải khát các loại, cung cấp nước sạch; Thu gom, xử lý rác sinh hoạt và rác thải công nghiệp; Xây dựng, duy tu hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; …

4. Vốn điều lệ: 59.400.000.000 đ ng (Năm mươi chín tỷ bốn trăm triệu đồng).

5. Vốn của SCIC: 17.820.000.000 đồng (chiếm 30% vốn điều lệ)

6. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.782.000 cổ phần (tương ứng 30% vốn điều lệ).

7. Điều kiện tham dự đấu giá : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần lần ba của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương do Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.

8. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

9. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá (không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước)

 • Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm : 19.100 đ ng/cổ phần
 • Mệnh giá : 10.000 đồng
 • Bước giá : 100 đ ng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 1.782.000 cổ phần
 • Phương thức chào bán : Đấu giá công khai cả lô
 • Tỉ lệ đặt cọc : 10% giá khởi điểm

10. Thực hiện Công bố thông tin: Bắt đầu từ 20/01/2017 đến 24/01/2017 trên 03 số báo liên tiếp của báo Thời báo Kinh tế và báo Bình Dương.

11. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Nộp tiền đặt cọc

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

12. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 24/01/2017 đến 16h00 ngày 16/02/2017 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 22/02/2017 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 24/02/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/02/2017 đến ngày 06/03/2017 tại các Đại lý đấu gía.

16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 27/02/2017 đến 03/03/2017 tại các Đại lý đấu giá. Chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ Phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương được thực hiện sau khi cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần lần ba có hơn một nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau

17. Thời gian phát trực tiếp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Từ ngày 27/02/2017 đến 16h00 ngày 02/03/2017 tại các Đại lý đấu giá

18. Thời gian tổ chức chào giá cạnh tranh: 09h00 ngày 08/03/2017.

19. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: chậm nhất 9h30 ngày 08/03/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

20. Địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh.

21. Thời gian mở hòm Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: 09h45 ngày 08/03/2017.

22. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ ngày 09/03/2017 đến 16h00 ngày 15/03/2017.

23. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không được mua CP: Từ ngày 09/03/2017 đến ngày 15/03/2017.

 

Tài liệu đính kèm:
20170124_20170124 - CTCP DIENTU & DVCN SAIGON - BAN CBTT.pdf
20170124_20170124 - CTCP DIENTU & DVCN SAIGON - Dieu le SAGEL.pdf
20170124_20170124 - CTCP DIENTU & DVCN SAIGON - NQ 480 HDTV.pdf
20170124_20170124 - CTCP DIENTU & DVCN SAIGON - MAUDON.docx
20170124_20170124 - CTCP DIENTU & DVCN SAIGON - Giay DKKD.pdf
20170124_20170124 - CTCP DIENTU & DVCN SAIGON - QD 4845 UBND.pdf
20170124_20170124 - CTCP DIENTU & DVCN SAIGON - TBAO BAN DAUGIA.pdf
20170124_20170124 - CTCP DIENTU & DVCN SAIGON - QUYCHE DAUGIA.pdf
20170124_20170124 - CTCP DIENTU & DVCN SAIGON - Xac nhan SHCP.pdf
20170124_20170124 - CTCP DIENTU & DVCN SAIGON - BC thoai von.pdf
20170124_20170124 - CTCP DIENTU & DVCN SAIGON - BCTC 2014.pdf
20170124_20170124 - CTCP DIENTU & DVCN SAIGON - BCTC 2015.pdf
20170124_20170124 - CTCP DIENTU & DVCN SAIGON - CV UBCK.pdf