1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV

  • Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

  • Địa chỉ: Số 16 Phùng Khắc Khoan, phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (84-8) 3823 0958/ (84-8) 3822 2645 Fax: (84-8) 3822 3200

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ cung ứng lao động; cho thuê lại lao động; Các hoạt động liên quan đến bất động sản (kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (trừ cho thuê đất), cho thuê nhà ở, cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (văn phòng làm việc, kiot, trung tâm thương mại); Cho thuê kho, bãi đậu xe; Dịch vụ nhà đất; Kinh doanh nữ hành nội địa và quốc tế; Điều hành tour du lịch;....

4. Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.530.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 51% tổng số cổ phần đang lưu hành).

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1,Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm: 30.000 đồng/cổ phần.

Mệnh giá: 10.000 đồng

Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 1.530.000 cổ phần.

Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là : 1.530.000 cổ phần.

Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 1.530.000 cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 1.530.000 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

Tài khoản số: 1191 0000 107260 Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 17/06/2016 đến 16h00 ngày 06/07/2016 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 12/07/2016 tại các Đại lý đấu giá.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 14/7/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 15/7/2016 đến 16h00 ngày 24/7/2016 tại các Đại lý đấu gía.

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 15/7/2016 đến 21/7/2016 tại các Đại lý đấu giá.

Trân trọng

 

Tài liệu đính kèm:
20160615_20160615 - CTY DVU DAUKHI SAIGON - CV UBCKNN ve thoai von của SATRA tại SPSC.pdf
20160615_20160615 - CTY DVU DAUKHI SAIGON - BCTC HN KT 2015.pdf
20160615_20160615 - CTY DVU DAUKHI SAIGON - Ban CBTT.pdf
20160615_20160615 - CTY DVU DAUKHI SAIGON - Dieu le SPSC.pdf
20160615_20160615 - CTY DVU DAUKHI SAIGON - GCN so huu CP.pdf
20160615_20160615 - CTY DVU DAUKHI SAIGON - GCN dang ky KD.pdf
20160615_20160615 - CTY DVU DAUKHI SAIGON - MAUDON.docx
20160615_20160615 - CTY DVU DAUKHI SAIGON - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc
20160615_20160615 - CTY DVU DAUKHI SAIGON - Nghi quyet so 251 BDG co phan SPSC.pdf
20160615_20160615 - CTY DVU DAUKHI SAIGON - QD 4730 QD-UBND Phe duyet de an tai co cau Satra.pdf
20160615_20160615 - CTY DVU DAUKHI SAIGON - TBAO BAN DAUGIA.pdf
20160615_20160615 - CTY DVU DAUKHI SAIGON - QUYCHE DAUGIA.pdf
20160615_20160615 - CTY DVU DAUKHI SAIGON - BC thoai von.pdf
20160615_20160615 - CTY DVU DAUKHI SAIGON - BCTC cty me SPSC 2014.pdf
20160615_20160615 - CTY DVU DAUKHI SAIGON - BCTC cty me SPSC 2015.pdf
20160615_20160615 - CTY DVU DAUKHI SAIGON - BCTC HN KT 2014.pdf
20160615_20160615 - CTY DVU DAUKHI SAIGON - BCTC cty me SPSC Q1_2016.pdf