1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): VĂN PHÒNG THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 127 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN Địa chỉ: Số 10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: (085) 444 9999 Fax: (085) 404 0603

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Điện thoại cố định, điện thoại internet, điện thoại di động, dịch vụ miễn cước người gọi (1800); Dịch vụ chuyển phát bưu chính; Dịch vụ sản xuất, kinh doanh và bảo hành thiết bị bưu chính viễn thông, mạng lưới bưu chính viễn thông, mạng lưới bưu chính viễn thông chuyên dùng; ….

4. Vốn điều lệ: 1.203.917.290.000 đồng (Một ngàn hai trăm lẻ ba tỷ chín trăm mười bảy triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng).

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 11.456.525 cổ phần (chiếm tỷ lệ 9,52% tổng số cổ phần đang lưu hành).

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn do Văn phòng thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 13.412 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 11.456.525 cổ phần
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là: 11.456.525 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 11.456.525 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 11.456.525 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 10/03/2017 đến 16h00 ngày 28/03/2017 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 03/04/2017 tại các Đại lý đấu giá.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 05/04/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/04/2017 đến 16h00 ngày 15/04/2017 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 07/04/2017 đến 13/04/2017 tại các Đại lý đấu giá.

 

Tài liệu đính kèm:
20170308_20170308 - SPT - Ban CBTT.pdf
20170308_20170308 - SPT - QUYCHE DAUGIA.pdf
20170308_20170308 - SPT - Phuluc03 QD 51.doc
20170308_20170308 - SPT - MAUDON.docx
20170308_20170308 - SPT - Dieu le SPT.pdf
20170308_20170308 - SPT - TTr 708 VPTU.pdf
20170308_20170308 - SPT - CV 901 UBCK.pdf
20170308_20170308 - SPT- Xac nhan CP.pdf
20170308_20170308 - SPT - BCTC KT 2014.pdf
20170308_20170308 - SPT - Bao cao Thoai von.pdf
20170308_20170308 - SPT - BCTC Q2 2016.pdf
20170308_20170308 - SPT - VB 884 UBND TPHCM.pdf
20170308_20170308 - SPT - BCTC KT 2015.pdf
20170309_20170308 - SPT - TBAO BAN DAUGIA.pdf