1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 • Địa chỉ: Số 41 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8

 • Địa chỉ: Số 849 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM.
 • Điện thoại: (08) 38295881
 • Fax: (08) 38242493

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng nhà các loại; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác…

4. Vốn điều lệ: 27.000.000.000 (Hai mươi bảy tỷ đồng).

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 431.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 15,96% tổng số cổ phần đang lưu hành).

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH một thành viên nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1,Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 51.900 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 431.000 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là : 431.000 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 431.000 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 431.000 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 24/08/2016 đến 16h00 ngày 15/09/2016 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 21/09/2016 tại các Đại lý đấu giá.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 23/09/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/09/2016 đến 16h00 ngày 03/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 26/09/2016 đến 30/09/2016 tại các Đại lý đấu giá.

 

Tài liệu đính kèm:
20160822_20160819 - CTY CP DIA OC 8 - QUYCHE DAUGIA.pdf
20160822_20160822 - CTY CP DIA OC 8 - Ban CBTT.pdf
20160822_20160822 - CTY CP DIA OC 8 - BCTC KT 2015.pdf
20160822_20160822 - CTY CP DIA OC 8 - BCTC QUY I 2016.pdf
20160822_20160822 - CTY CP DIA OC 8 - NQ 1607 cua HDTV.pdf
20160822_20160822 - CTY CP DIA OC 8 - TBAO BAN DAUGIA.pdf
20160822_20160822 - CTY CP DIA OC 8 - TT 1544 TRIEN KHAI DG.pdf
20160822_20160822 - CTY CP DIAOC 8 - MAU DON.docx
20160822_20160822 - CTY CP DIA OC 8 - Dieu le.pdf
20160822_20160822 - CTY CP DIA OC 8 - GIAY DKKD.pdf
20160822_20160822 - CTY CP DIA OC 8 - GIAY CN SO HUU CP.pdf
20160822_20160822 - CTY CP DIA OC 8 - CV 4834 cua UBCKNN.pdf
20160822_20160822 - CTY CP DIA OC 8 - CV 7139 UBNDTP CHAP THUAN DG LAN 2.pdf