1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

 • Địa chỉ: Số 01 Quang Trung, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHÁNH PHÚ HOÀ

 • Địa chỉ: Số 07 Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 • Điện thoại: (84-650) 3897 206 Fax: (84-650) 3897 208

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công viên nghĩa trang nhân dân, khu công nghiệp, khu dân cư (thực hiện theo quy hoạch của tỉnh); Dịch vụ hoả táng, xây dựng mồ mả, mai táng, điều khiển tang lễ; Kinh doanh nghĩa trang, nhà tang lễ; ….

4. Vốn điều lệ: 179.230.830.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ hai trăm ba mươi triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng).

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.481.534 cổ phần (chiếm tỷ lệ 13,85% tổng số cổ phần đang lưu hành).

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa do Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 30.000 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 2.481.534 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là: 2.481.534 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 2.481.534 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 2.481.534 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260 Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 21/12/2016 đến 16h00 ngày 09/01/2017 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 13/01/2017 tại các Đại lý đấu giá.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 17/01/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/01/2017 đến 16h00 ngày 25/01/2017 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 18/01/2017 đến 24/01/2017 tại các Đại lý đấu giá.

 

Tài liệu đính kèm:
20161219_20161219 - CTCP DTXD CHANH PHU HOA - QD 3411 UBND.pdf
20161219_20161219 - CTCP DTXD CHANH PHU HOA - TT 365 va PD cua HDTV.pdf
20161220_20161219 - CTCP DTXD CHANH PHU HOA - BCTC 6 thang 2016.pdf
20161220_20161219 - CTCP DTXD CHANH PHU HOA - Dieu le CPH.pdf
20161220_20161219 - CTCP DTXD CHANH PHU HOA - GCNSHCP.pdf
20161220_20161219 - CTCP DTXD CHANH PHU HOA - Giay XNSH CP.pdf
20161220_20161219 - CTCP DTXD CHANH PHU HOA - Giay DKDN.pdf
20161220_20161219 - CTCP DTXD CHANH PHU HOA - MAUDON.docx
20161220_20161219 - CTCP DTXD CHANH PHU HOA - QUYCHE DAUGIA.pdf
20161220_20161219 - CTCP DTXD CHANH PHU HOA - TBAO BAN DAUGIA.pdf
20161220_20161219 - CTCP DTXD CHANH PHU HOA - BCTC KT 2014.pdf
20161220_20161219 - CTCP DTXD CHANH PHU HOA - BCBTT.pdf
20161220_20161219 - CTCP DTXD CHANH PHU HOA - BCTC KT 2015.pdf
20161220_20161219 - CTCP DTXD CHANH PHU HOA - CV 7995.UBCK-QLCB.pdf
20161220_20161219 - CTCP DTXD CHANH PHU HOA - Dieu le Quy.pdf
20161220_20161219 - CTCP DTXD CHANH PHU HOA -Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc