Căn cứ Nghị quyết số 401/CNS-HĐTV ngày 26/05/2016 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV về việc chấp thuận phương án thoái vốn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định, và Công văn số 847/UBCK-QLCB ngày 17/02/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định, Ban tổ chức đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ xin thông báo về việc bán đấu giá như sau:

1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 • Địa chỉ: Số 58-60 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐỊNH

 • Địa chỉ: Số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (08) 73063399 Fax: (08) 73023399

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Đầu tư tài chính; ....

4. Vốn điều lệ: 378.700.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tám tỷ bảy trăm triệu đồng).

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.500.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 6,6% tổng số cổ phần đang lưu hành).

6.Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá. 

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 13.134 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 2.500.000 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là: 2.500.000 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 2.500.000 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 2.500.000 cổ phần.

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 01/03/2017 đến 16h00 ngày 20/03/2017 tại các Đại lý đấu giá.

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 24/03/2017 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 28/03/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/03/2017 đến 16h00 ngày 07/04/2017 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 29/03/2017 đến 04/04/2017 tại các Đại lý đấu giá.\

Tài liệu đính kèm:
20170227_20170227 - CTY DAU TU PT GIA DINH - Ban CBTT.pdf
20170227_20170227 - CTY DAU TU PT GIA DINH - Giay CNDKKD.pdf
20170227_20170227 - CTY DAU TU PT GIA DINH - MAUDON.docx
20170227_20170227 - CTY DAU TU PT GIA DINH - NQ401 HDTV-CNS.pdf
20170227_20170227 - CTY DAU TU PT GIA DINH - Phuluc03 QD 51.doc
20170227_20170227 - CTY DAU TU PT GIA DINH - QUYCHE DAUGIA.pdf
20170227_20170227 - CTY DAU TU PT GIA DINH - TBAO BAN DAUGIA.pdf
20170227_20170227 - CTY DAU TU PT GIA DINH - Xac Nhan SHCP.pdf
20170227_20170227 - CTY DAU TU PT GIA DINH - BC THOAIVON.pdf
20170227_20170227 - CTY DAU TU PT GIA DINH - BCTC KT nam 2015.pdf
20170227_20170227 - CTY DAU TU PT GIA DINH - CV 847 UBCK.pdf
20170227_20170227 - CTY DAU TU PT GIA DINH - BCTCQ3 2016.pdf
20170227_20170227 - CTY DAU TU PT GIA DINH - Dieu le GDI.pdf