1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 • Địa chỉ: Số 189 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP ASC SÀI GÒN

 • Địa chỉ: Số 49C Lê Quang Kim, Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (08) 38 598 529 - (08) 38 596 721

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Trồng cây sao su, cây cà phê, cây lấy sợi; ….

4. Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

5. Vốn thực góp: 193.830.632.000 đồng (Một trăm chín mươi ba tỷ tám trăm ba mươi triệu sáu trăm ba mươi hai ngàn đồng).

6. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 300.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 15,48% tổng số cổ phần đang lưu hành).

7. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp ASC Sài Gòn do Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

8. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1,Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.

9. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 111.110 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 100.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 300.000 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là : 300.000 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 300.000 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 300.000 cổ phần.

10. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

11. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 15/09/2016 đến 16h00 ngày 03/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

12. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 07/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 11/10/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

14. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/10/2016 đến 16h00 ngày 21/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

15. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 12/10/2016 đến 18/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

 

Tài liệu đính kèm:
20160913_20160913 - CTY CP DAU TU NONG NGHIEP ASC SAI GON - MAU DON.docx
20160913_20160913 - CTY CP DAUTU NONG NGHIEP ASC SAIGON - CN SO HUU CP.pdf
20160913_20160913 - CTY CP DAUTU NONG NGHIEP ASC SAIGON - GIAY CNDKDN.pdf
20160913_20160913 - CTY CP DAUTU NONG NGHIEP ASC SAIGON - QD 71 HDTV.pdf
20160913_20160913 - CTY CP DAUTU NONG NGHIEP ASC SAIGON - BCTC 2015.pdf
20160913_20160913 - CTY CP DAUTU NONG NGHIEP ASC SAIGON - Ban CBTT.pdf
20160913_20160913 - CTY CP DAUTU NONG NGHIEP ASC SAIGON- CV 5893 UBCK.pdf
20160913_20160913 - CTY CP DAUTU NONG NGHIEP ASC SAIGON - DIEU LE CTCP.pdf
20160913_20160913 - CTY CP DAUTU NONG NGHIEP ASC SAIGON -7437QĐ.UBND.HCM.pdf
20160913_20160913 - CTY CP DAUTU NONG NGHIEP ASC SAIGON - BCTC 2013.pdf
20160913_20160913 - CTY CP DAUTU NONG NGHIEP ASC SAIGON - BCTC 2014.pdf
20160914_20160913 - CTY CP DAUTU NONG NGHIEP ASC SAIGON - QUYCHE DAUGIA.pdf
20160914_20160913 - CTY CP DAUTU NONG NGHIEP ASC SAIGON - TBAO BAN DG.pdf