1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV

  • Địa chỉ: Lầu 14-17 tòa nhà Petro Việt Nam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM.
  • Điện thoại: 028 3910 6990Fax: 028 3910 6980

2. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang Địa chỉ: Lô L5, Căn 20, Phan Thị Ràng, P. An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

3.Ngành nghề kinh doanh chính: Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Buôn bán kim loại và quặng kim loại; Vận tải đường thủy nội địa;…

4. Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng tương đương 460.000 cổ phần. 5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 156.200 cổ phần, chiếm 33,96% vốn điều lệ

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

122,000 đ/cổ phần

Mệnh giá

100.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

156,200 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8.Thông tin nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 05/01/2018 đến 16h00 ngày 23/01/2018

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 29/01/2018

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 31/01/2018

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 01/02/2018 đến 10/02/2018

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 01/02/2018 đến 07/02/2018

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
20180104_20180103 - DKDD KIENGIANG - Ban CBTT.pdf
20180104_20180103 - DKDD KIENGIANG - QUYCHE DAUGIA.pdf
20180104_20180103 - DKDD KIENGIANG - QD71 PVOIL.pdf
20180104_20180103 - DKDD KIENGIANG - TB BAN DAU GIA.pdf
20180104_20180103 - DKDD KIENGIANG - Xac nhan SHCP.pdf
20180104_20180103 - DKDD KIENGIANG - MAUDON.docx
20180104_20180103 - DKDD KIENGIANG - Bao cao thoai von.pdf
20180104_20180103 - DKDD KIENGIANG - BCTC 6T dau nam 2017.pdf
20180104_20180103 - DKDD KIENGIANG - CV8509 UBCKNN.pdf
20180104_20180103 - DKDD KIENGIANG - BCTC kiem toan 2016.pdf
20180104_20180103 - DKDD KIENGIANG - DIEU LE CTY DKDD KGIANG.pdf
20180104_20180103 - DKDD KIENGIANG - Giay CNDKKD.pdf
20180104_20180103 - DKDD KIENGIANG - QD 2620 PVN.pdf