1. Tổ chức sở hữu: CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Địa chỉ: 51 Phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.3945 4738 Fax: 024.3945 4737

2. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 60 Địa chỉ: Số 20C Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5, TP HCM Điện thoại: 028.3923 4358 Fax: 028.3923 4429

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất bê tong và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Hoàn thiện công trình xây dựng;…

4. Vốn điều lệ đăng ký: 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

5. Vốn điều lệ thực góp: 48.351.000.000 đồng (bằng chữ: bốn mươi tám tỷ ba trăm năm mươi mốt triệu đồng) 6. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 4.521.145 cổ phần, chiếm 93,51% vốn điều lệ đang lưu hành

7. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá Công ty CP Công trình Giao thong 60 do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.

8. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

9. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

7.200 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

4.521.145 cổ phần

Phương thức chào bán Đấu giá công khai

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

10. Thông tin nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 21/11/2017 đến 16h00 ngày 07/12/2017

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 13/12/2017

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 15/12/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 16/12/2017 đến 25/12/2017

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 18/12/2017 đến 22/12/2017

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm
20171117_20171117 - CIENCO60 - Bao cao thoai von.pdf
20171117_20171117 - CIENCO60 - Phuluc03 QD 51.doc
20171117_20171117 - CIENCO60 - QUYCHE DAUGIA.pdf
20171117_20171117 - CIENCO60 - Xac nhan SHCP.pdf
20171117_20171117 - CIENCO60 - TB BAN DG.pdf
20171117_20171117 - CIENCO60 - BCTC 6 thang 2017.pdf
20171117_20171117 - CIENCO60 - BCTC KT 2015.pdf
20171117_20171117 - CIENCO60 - BCTC KT 2016.pdf
20171117_20171117 - CIENCO60 - CBTT.pdf
20171117_20171117 - CIENCO60 - MAUDON.docx
20171117_20171117 - CIENCO60 - CV 7750 UBCK.pdf
20171117_20171117 - CIENCO60 - giay phep DKKD.pdf
20171117_20171117 - CIENCO60 - Dieu le CTCP.pdf
20171117_20171117 - CIENCO60 - NQ 42 HDTV.pdf