1. Tổ chức chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

  • Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

2. Tổ chức phát hành: CTCP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 60

  • Địa chỉ: Số 20C Trần Hưng Đạo, P.7, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028.3923 4358 Fax: 028.3923 4429

3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Hoàn thiện công trình xây dựng;…

4. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Giao thông 60 do Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

7. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

10.800 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

4.521.145 cổ phần

Tổng số lượng CP NĐT nước ngoài được phép mua 2.465.901 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 20/07/2017 đến 16h00 ngày 07/08/2017

tại các Đại lý đấu giá

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 11/08/2017

tại các Đại lý đấu giá

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 15/08/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 16/08/2017 đến 25/08/2017

tại các Đại lý đấu giá

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 16/08/2017 đến 22/08/2017

tại các Đại lý đấu giá

 

Tài liệu đính kèm:
20170718_20170718 - CIENCO 60 - BAN CBTT.pdf
20170718_20170718 - CIENCO 60 - BCTC KT 2016.pdf
20170718_20170718 - CIENCO 60 - BCTC KT 2015.pdf
20170718_20170718 - CIENCO 60 -NQ 86 ve thoai von.pdf
20170718_20170718 - CIENCO60 - Phuluc03 QD 51.doc
20170718_20170718 - CIENCO60 - MAUDON.docx
20170718_20170718 - CIENCO60 - QUYCHE DAUGIA (final).pdf
20170718_20170718 - CIENCO 60 - giay DKKD.pdf
20170718_20170718 - CIENCO60 - TB BAN DG.pdf
20170718_20170718 - CIENCO 60 - CV UBCK.pdf
20170718_20170718 - CIENCO 60 - BAO CAO THOAI VON.pdf
20170718_20170718 - CIENCO 60 - Xac nhan von gop.pdf
20170718_20170718 - CIENCO 60 - Dieu le cienco60.pdf