1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

  • Địa chỉ: Số 2 Trần Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.
  • Điện thoại: 0269. 3824404 Fax: 0269. 3824711

2. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai

  • Địa chỉ: Số 38 Trần Khánh Dư, P. Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

3.Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ vệ sinh đô thị; Dịch vụ nước thải; Dịch vụ duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đường, vỉa hè, điện công lộ, điện trang trí công viên, hoa viên, công trình thoát nước đô thị;...

4. Vốn điều lệ: 23.000.000.000 đồng tương đương 2.300.000 cổ phần.

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.173.000 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

13.051 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 1 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

1.173.000 cổ phần

Phương thức chào bán Đấu giá công khai

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8.Thông tin nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 15/11/2017 đến 16h00 ngày 01/12/2017

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 07/12/2017

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 11/12/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 12/12/2017 đến 21/12/2017

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 12/12/2017 đến 18/12/2017

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
20171113_20171113 - CT DO THI GIA LAI - chung nhan SHCP.pdf
20171113_20171113 - CT DO THI GIA LAI - MAUDON.docx
20171113_20171113 - CT DO THI GIA LAI - QD641 UBND.pdf
20171113_20171113 - CT DO THI GIA LAI - QUYCHE DAUGIA.pdf
20171113_20171113 - CT DO THI GIA LAI - BCTC KT 6 thang 2016.pdf
20171113_20171113 - CT DO THI GIA LAI - Ban CBTT.pdf
20171113_20171113 - CT DO THI GIA LAI - BCTC 6 thang 2017.pdf
20171113_20171113 - CT DO THI GIA LAI - Phuluc03 QD 51.doc
20171113_20171113 - CT DO THI GIA LAI - Bao cao thoai von.pdf
20171113_20171113 - CT DO THI GIA LAI - CV7437 UBCK.pdf
20171113_20171113 - CT DO THI GIA LAI - BCTC KT nam 2016.pdf
20171113_20171113 - CT DO THI GIA LAI - BCTC Quy I 2017.pdf
20171113_20171113 - CT DO THI GIA LAI - Dieu le Cong ty.pdf
20171114_20171113 - CT DO THI GIA LAI - TB BAN DAU GIA.pdf