1. Tổ chức chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

  • Địa chỉ: Số 140, Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2. Tổ chức phát hành: CTCP CHÍN CHÍN NÚI

  • Địa chỉ: 06 Phan Kế Bính, P. Đakao, Q.1, TP Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 5404 2699 Fax: (028) 3829 1294

3. Ngành nghề kinh doanh: Bất động sản du lịch

4. Vốn điều lệ: 125.000.000.000 đồng ( theo giấy đăng ký kinh doanh 0304330296 cấp lần đầu ngày 12/04/2006, thay đổi lần 6 ngày 12/05/2017).

  • Vốn điều lệ thực góp (tại thời điểm 31/12/2016) là: 114.999.780.000 đồng
  • Đến thời điểm ngày 10/07/2017, các cổ đông đã thực hiện góp đủ; 125.000.000.000 đồng

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Chín Chín Núi do Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp sở hữu được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

7. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

13.800 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

6.375.030 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

Tổng số lượng CP NĐT nước ngoài được phép mua 6.125.000 cổ phần

 8. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 14/07/2017 đến 16h00 ngày 01/08/2017

tại các Đại lý đấu giá

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 07/08/2017

tại các Đại lý đấu giá

Thời gian tổ chức đấu giá

14h00 ngày 09/08/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 10/08/2017 đến 18/08/2017

tại các Đại lý đấu giá

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 10/08/2017 đến 16/08/2017

tại các Đại lý đấu giá

Tài liệu đính kèm:
20170712_20170712 - CTCP 99 NUI - TB BAN DG.pdf
20170712_20170712 - CTCP 99 NUI - QUYCHE DAUGIA..pdf
20170712_20170712 - CTCP 99 NUI - MAUDON.docx
20170712_20170712 - CTCP 99 NUI - Ban CBTT.pdf
20170712_20170712 - CTCP 99 NUI - BCTC KT 2015.PDF
20170712_20170712 - CTCP 99 NUI - BCTC KT 2016.pdf
20170712_20170712 - CTCP 99 NUI - CV 4499 UBCKNN.pdf
20170712_20170712 - CTCP 99 NUI - CV xac nhan ve von dieu le.pdf
20170712_20170712 - CTCP 99 NUI - Dieu le CTCP.pdf
20170712_20170712 - CTCP 99 NUI - Giay DKKD CTCP.pdf
20170712_20170712 - CTCP 99 NUI - NQ06 HDTV thoai von.pdf
20170712_20170712 - CTCP 99 NUI - Phuluc03 QD 51.doc
20170712_20170712 - CTCP 99 NUI - Xac nhan SHCP.pdf
20170713_20170712 - CTCP 99 NUI - CV 289 UBND tinh Dong Thap.pdf