1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

  • Địa chỉ: Số 4 Hải Thượng Lãn Ông, P. Bình Hưng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
  • Điện thoại: 0252. 38 21 219

2. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận Địa chỉ: Số 137 Lê Hồng Phong, Khu phố 2, P. Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3.Ngành nghề kinh doanh chính: thoát nước và xử lý nước thải, khai thác, xử lý và cung cấp nước, Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Bán buôn vật tư chuyên ngành cấp thoát nước, bán buôn vật liệu thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;…

4. Vốn điều lệ: 79.729.270.000 đồng tương đương 7.972.927 cổ phần.

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.399.255 cổ phần, chiếm 17,55% vốn điều lệ

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

18.860 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 10 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

1.399.255 cổ phần

Phương thức chào bán Đấu giá công khai

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8.Thông tin nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 01/12/2017 đến 16h00 ngày 19/12/2017

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 25/12/2017

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

14h00 ngày 27/12/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 28/12/2017 đến 06/12/2018

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 28/12/2017 đến 04/12/2018

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm
20171129_20171129 - CAPNUOC BT - Ban CBTT.pdf
20171129_20171129 - CAPNUOC BT - Phuluc03 QD 51.doc
20171129_20171129 - CAPNUOC BT - QD3129 UBND phe duyet PA.pdf
20171129_20171129 - CAPNUOC BT - QUYCHE DAUGIA.pdf
20171129_20171129 - CAPNUOC BT - Bao cao thoai von.pdf
20171129_20171129 - CAPNUOC BT - TB BAN DAU GIA.pdf
20171129_20171129 - CAPNUOC BT - Giay CNDKDN.pdf
20171129_20171129 - CAPNUOC BT - Dieu le.pdf
20171129_20171129 - CAPNUOC BT - CV3587 UBND.pdf
20171129_20171129 - CAPNUOC BT - Chung nhan SHCP.pdf
20171129_20171129 - CAPNUOC BT - MAUDON.docx
20171129_20171129 - CAPNUOC BT - CV 7971 UBCK.pdf
20171129_20171129 - CAPNUOC BT - BCTC Kiem toan 2016.pdf
20171129_20171129 - CAPNUOC BT - BCTC KT ban nien 2017.pdf