1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 • Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2

 • Địa chỉ: Số 366C Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.
 • Điện thoại: (0710) 3881 690 Fax: (0710) 3881 690

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước – Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh nước sạch; ….

4. Vốn điều lệ: 117.733.160.000 đồng (Một trăm mười bảy tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng).

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.214.064 cổ phần (chiếm tỷ lệ 10,312% tổng số cổ phần đang lưu hành).

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá. 

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 12.350 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 1.214.064 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là: 1.214.064 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 1.214.064 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 1.214.064 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 21/12/2016 đến 16h00 ngày 10/01/2017 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 16/01/2017 tại các Đại lý đấu giá.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 18/01/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/01/2017 đến 16h00 ngày 25/01/2017 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 19/01/2017 đến 25/01/2017 tại các Đại lý đấu giá.

 

Tài liệu đính kèm:
20161220_20161220 - CTCP CN CAN THO 2 - MAUDON.docx
20161220_20161220 - CTCP CN CAN THO 2 - QUYCHE DAUGIA.pdf
20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - BCTC 6 THANG CUOI 2014.pdf
20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - BCTC QUI II.pdf
20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - Cong van QD cua UBNDTP Can Tho.pdf
20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - BCTC 6 THANG DAU 2014.pdf
20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - BCTC 2015.pdf
20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 -CN UBCKNN ve viec thoai von.pdf
20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - CBTT ve viec thoai von.pdf
20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - TBAO BAN DAUGIA.pdf
20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - Giay CNDKKD.pdf
20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 -Dieu le cong ty CNCT 2.pdf
20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc
20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - Xac nhan CP tu do chuyen nhuong.pdf