1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

  • Địa chỉ: Tầng 23, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CP CẢNG VĨNH LONG

  • Địa chỉ: số 70/2 Phạm Hùng, P.9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
  • Điện thoại: 070. 3822635 – 3826124 Fax: 070. 3825291

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Bốc xếp hàng hóa; Vận tải hàng hóa đường bộ; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy…

4. Vốn điều lệ: 20.877.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ tám trăm bảy mươi bảy triệu đồng)

5. Vốn của SCIC: 11.077.000.000 đồng ( chiếm 53,06% vốn điều lệ)

6. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 110.770 cổ phần (tương ứng 53,03% vốn điều lệ).

7. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Cảng Vĩnh Long do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

8. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

9. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

113.600 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 1 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

110.770 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

10. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

11. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 15/08/2017 đến 16h00 ngày 01/09/2017

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 08/09/2017

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

14h00 ngày 12/09/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 13/09/2017 đến 22/09/2017

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 13/09/2017 đến 19/09/2017

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
20170811_20170811 - CTCP CANG VINH LONG - QUYCHE canhtranh.pdf
20170811_20170811 - CTCP CANG VINH LONG - Dieu le.pdf
20170811_20170811 - CTCP CANG VINH LONG - Giay CN DKDN.pdf
20170811_20170811 - CTCP CANG VINH LONG - QD 260 SCIC.pdf
20170811_20170811 - CTCP CANG VINH LONG - MAUDON.docx
20170811_20170811 - CTCP CANG VINH LONG - Giay CN SHCP.pdf
20170811_20170811 - CTCP CANG VINH LONG - QUYCHE BAN DG CA LO CP..pdf
20170811_20170811 - CTCP CANG VINH LONG - TB BAN DAU GIA.pdf
20170811_20170811 - CTCP CANG VINH LONG - Ban CBTT.pdf
20170811_20170811 - CTCP CANG VINH LONG - BCTC 6 thang 2017.pdf
20170811_20170811 - CTCP CANG VINH LONG - BCTC kt 2014.pdf
20170811_20170811 - CTCP CANG VINH LONG - BCTC kt 2015.pdf
20170811_20170811 - CTCP CANG VINH LONG - BCTC kt 2016.pdf