1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu):

 • TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
 • Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE KON TUM

 • Địa chỉ: Số 281 Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
 • Điện thoại: 060 3864443 – 090 3596180

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Vận tải hành khách bằng ô tô loại khác; Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; …

4. Vốn điều lệ: 32.797.400.000 đồng (Ba mươi hai tỷ bảy trăm chín mươi bảy triệu bốn trăm ngàn đồng).

5. Vốn của SCIC: 31.822.900.000 đồng (chiếm 97,03% vốn điều lệ)

6. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 3.182.290 cổ phần (tương ứng 97,03% vốn điều lệ).

7. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Bến xe Kon Tum do Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.

8. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

9. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá (không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước)

 • Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm : 10.400 đồng/cổ phần
 • Mệnh giá : 10.000 đồng
 • Bước giá : 100 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 3.182.290 cổ phần
 • Phương thức chào bán : Đấu giá công khai cả lô
 • Tỉ lệ đặt cọc : 10% giá khởi điểm

10. Thực hiện Công bố thông tin: Bắt đầu từ 26/10/2016 đến 31/10/2016 trên 03 số báo liên tiếp của báo Đầu tư Chứng khoán và báo Kon Tum.

11. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Nộp tiền đặt cọc

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

12. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 27/10/2016 đến 16h00 ngày 16/11/2016 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 22/11/2016 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 24/11/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/11/2016 đến ngày 4/12/2016 tại các Đại lý đấu gía.

16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 25/11/2016 đến 01/12/2016 tại các Đại lý đấu giá.

Chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ Phần Bến xe Kon Tum được thực hiện sau khi cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần có hơn một nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau

17. Thời gian phát trực tiếp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Từ ngày 25/11/2016 đến 16h00 ngày 30/11/2016 tại các Đại lý đấu giá

18. Thời gian tổ chức chào giá cạnh tranh: 09h00 ngày 6/12/2016.

19. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: chậm nhất 9h30 ngày 6/12/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

20. Địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh.

21. Thời gian mở hòm Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: 09h45 ngày 6/12/2016.

22. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ ngày 7/12/2016 đến 16h00 ngày 13/12/2016.

23. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không được mua CP: Từ ngày 7/12/2016 đến ngày 13/12/2016

 

Tài liệu đính kèm:
20161026_20161026 - CTY CP BEN XE KON TUM - Ban CBTT.pdf
20161026_20161026 - CTY CP BEN XE KON TUM - DIEU LE SUA DOI.pdf
20161026_20161026 - CTY CP BEN XE KON TUM - BCTC 2015.pdf
20161026_20161026 - CTY CP BEN XE KON TUM - MAUDON.docx
20161026_20161026 - CTY CP BEN XE KON TUM - Giay DKKD.pdf
20161026_20161026 - CTY CP BEN XE KON TUM - QD 398 QD BAN CP.pdf
20161026_20161026 - CTY CP BEN XE KON TUM - BCTC 2014.pdf
20161026_20161026 - CTY CP BEN XE KON TUM - XAC NHAN CP.pdf
20161026_20161026 - CTY CP BEN XE KON TUM - QUYCHE CHAO BAN CANH TRANH.pdf
20161026_20161026 - CTY CP BEN XE KON TUM - BCTC QUY II 2016.PDF
20161026_20161026 - CTY CP BEN XE KON TUM - DIEU LE CTY.pdf
20161026_20161026 - CTY CP BEN XE KON TUM - QUYCHE BAN DG CA LO CP.pdf
20161026_20161026 - CTY CP BEN XE KON TUM - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
20161026_20161026 - CTY CP BEN XE KON TUM - CV 94 XNHAN KO LA CTY DAI CHUNG.pdf